Chemap Agro s.r.o.

SALSA 75 WG

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku ethametsulfuron methyl vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, merlík bílý a merlík mnohosemenný, kakost maličký a kakost dlanitosečný, hluchavka nachová, heřmánkovec přímořský/nevonný, ptačinec prostřední.

Méně citlivé plevele: rozrazil perský a svízel přítula.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Salsa 75 WG aplikujte pozemně časně postemergentně na podzim (od fáze děložních listů do 5 pravých listů řepky, tj. ve fázi BBCH 10–15) v dávce nejvýše 25 g/ha + Trend 90 0,1 % obj. na plevele v růstové fázi děložních listů až prvního páru pravých listů tj. BBCH 10–12.

Dávka vody: 250–300 l/ha

Přípravek aplikujte vždy na aktivně rostoucí plevele.

V případě tank-mix kombinace Salsy® s graminicidy (tzv. „fops“ ze skupiny HRAC A, inhibitory acetyl koenzym-A karboxylázy) používejte pouze dávku doporučenou pro jednoleté trávy a výdrol obilnin. Tyto tankmixy již nekombinujte s dalšími smáčedly a adjuvanty.

Přípravek lze použít max. 1× v plodině.

Salsu 75 WG nepoužívejte k ošetření porostů trpících stresem (extrémní teploty, zamokření, napadení škůdci a chorobami) ani na lehkých písčitých půdách s obsahem organické hmoty <0,5 %. V těchto podmínkách může dojít k poškození řepky a případnému snížení výnosu.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem ani odparem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, HRAC skupina 2) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Držitel povolení uvede na etiketě postup čištění, který byl doložen v rámci žádosti o povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka ozimá
5
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá POST od fáze děložních listů do 5 pravých listů řepky, tj. ve fázi BBCH 10–15 AT 25 g + 0,1 % Trend 90 - TM 250–300 l max. 1×
Sumi Agro s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail