Chemap Agro s.r.o.

SELECT SUPER

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do cukrovky, krmné řepy a máku setého jarního:Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50% a 75 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.
- Při aplikaci do řepky olejky: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75% a 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cukrovka, mák setý, řepa krmná

200–300 l/ha

postřik

max. 1×

řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

max. 1× na jaře nebo na podzim

Spektrum účinnosti: pýr plazivý, chundelka metlice, ježatka kuří noha, oves hluchý, lipnice roční, pšenice-výdrol, ječmen-výdrol.

Řepa krmná: Riziko fytotoxicity v krmné řepě konzultujte s držitelem povolení. Vliv přípravku na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry krmné řepy konzultujte s držitelem povolení. Vliv ošetření na změny při zpracování plodin konzultujte s držitelem povolení.

Pěstování následných/náhradních plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty.

Přípravek není určen pro použití do množitelských porostů cukrovky a krmné řepy.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrovka, krmná řepa, mák setý jarní
10
5
5
0
řepka olejka ozimá
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Cukrovka POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Mák POST 19–29 BBCH, plevele 12–29 BBCH 90 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Mák POST 19–29 BBCH, plevele 12–29 BBCH 90 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Řepa krmná POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Řepa krmná POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 12–30 BBCH, plevele 12–15 BBCH 120 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin, max. 1× na jaře nebo na podzim
detail