Chemap Agro s.r.o.

TOMAHAWK XL

Účinná látka

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

- plevele citlivé - svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, konopice, heřmánky, rmeny, pomněnka rolní, mák vlčí, penízek rolní, opletka obecná, ptačinec žabinec, rdesno ptačí, ředkev ohnice, řepka olejka-výdrol;

- plevele méně citlivé - chrpa modrák, hluchavky.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Nižší dávka přípravku se aplikuje na plevele citlivé v BBCH 12.

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Pěstování následných/náhradních plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou vinná réva a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Tomahawk XL, musejí být veškeré jeho stopy z mísicích nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody

(3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
obilniny
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–29 BBCH AT 0,8-1,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 22–29 BBCH AT 0,8-1,5 l 200–400 l max. 1× na jaře
Pšenice ozimá POST 22–29 BBCH AT 0,8-1,5 l 200–400 l max. 1× na jaře
Tritikale ozimé POST 22–29 BBCH AT 0,8-1,5 l 200–400 l max. 1× na jaře, pouze tritikale ozimé
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
Moluskocid Axcela

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
18%
4%
2%
22%
4%
50%
detail