Chemap Agro s.r.o.

TOMIGAN 250 EC

Účinná látka

Balení

1 HDPE láhev 5 l HDPE kanystr

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k postemergetnímu hubení odolných dvouděložných plevelů v obilninách bez podsevu, kukuřici, máku, kmínu, cibuli, semenářských porostech mrkve, petržele, zelí a pažitky, v travách na semeno, loukách a pastvinách, okrasných a účelových trávnících, tulipánech, narcisech, jádrovinách a peckovinách.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

TOMIGAN 250 EC

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Účinná látka přípravku proniká do rostlin přes listy a je rychle translokována cévními svazky. Účinek přípravku se na citlivých plevelech projeví v průběhu několika hodin po aplikaci typickými auxinovými příznaky. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní herbicidní účinek přípravku na plevele.

Spektrum účinnosti

Přípravek má výborný účinek především na svízel přítulu, který hubí ve všech růstových fázích. Velmi dobře působí i na ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, smetánku lékařskou, výdrol slunečnice, pohanku svlačcovitou a další rdesnovité plevele, konopici napuchlou, hluchavky, kopřivu dvoudomou, kopřivu žahavku, šťovíky, pomněnku rolní, penízek rolní, kokošku pastuší tobolku, úhorník mnohodílný, lilek černý, durman obecný, jitrocel kopinatý, svlačec rolní, ostružník ježiník a další plevele.

V kombinacích s přípravky na bázi MCPA (Aminex Pur aj.) se jeho účinek rozšiřuje i na lebedu rozkladitou, merlíky, ředkev ohnici a pcháč oset.

Tomigan 250 EC nepůsobí na trávovité plevele, rozrazily, violku rolní, mák vlčí a některé další druhy.

Doporučení

Obilniny
Od 3. listu do konce sloupkování, při TM s přípravky s účinnou látkou MCPA teplota by neměla klesnout pod 10 °C. Při použití TM směsí Tomigan 250 EC + Bladex 50 SC se nedoporučuje aplikovat spolu s kapalným hnojivem typu DAM 390.

Kukuřice
V kukuřici přípravek používejte především k hubení durmanu obecného, svlačce rolního a svízele přítuly. Pro kukuřici je bezpečná aplikace v růstové fázi od 2. do 5. listu (do 20 cm), při pozdějších aplikacích je vhodné využít podlistovou aplikační techniku. V případě výskytu pcháče osetu je možno doplnit ošetření použitím přípravku Cliophar 300 SL v dávkách uvedených v návodu na použití přípravku. Osivářské linie jsou k Tomiganu 250 EC citlivější.

Mák
Aplikujte v růstové fázi 4-6 listů máku s dobře vyvinutou voskovou vrstvičkou. Použijte hlavně na pozemcích s výskytem svízele. Rostliny máku mohou být po aplikaci rozklesnutou listovou růžici, což však nemá nepříznivý vliv na další vývoj porostu.

Kmín
V kmínu aplikujte v roce zásevu do fáze 6 listů, při použití dělených dávek 2 x 0,3 l/ha od fáze 4 listů kmínu. V užitkovém roce ošetřujte brzy na jaře po obnovení vegetační aktivity plevelů. Heřmánkovce by neměly být větší než 6 pravých listů.

Cibule
Přípravek aplikujte od 2-3 listů cibule a ne dříve než 3-4 dní po dešti (je potřeba aby se vytvořila dokonalá vosková vrstvička. Po dešti lze aplikovat až po vytvoření voskové vrstvičky na listech cibule.

Pažitka
Aplikujte od 1. listu do květu pažitky při fázi plevelů 2-4 listů. Ošetření neprovádějte při teplotách nad 25 °C.

Mrkev, petržel
Aplikujte ve fázi 1-3 pravých listů, v petrželi při výšce porostu 15-20 cm.

Zelí
Přípravek aplikujte od 5 pravých listů. Nepoužívejte po dešti a nebo při vysokých teplotách nad 25 °C.

Louky a pastviny
Aplikujte na jaře v pozdním létu při výšce porostu 15-20 cm. Šťovíky ve fázi plně rozvinuté listové růžici.

Trávy na semeno a okrasné účelové trávníky
V případě potřeby je možné použití přípravku Tomigan 250 EC doplnit ošetřením přípravkem Cliophar 300 SL. Tato směs je dobře snášena i nejcitlivějšími travními druhy. U nově založených porostů ošetřujte od 4 listů trav. V následujících letech aplikujte na jaře při výšce trav 10-15 cm.

Jádroviny, peckoviny
Přípravek aplikujte jak v travnatých pásech, tak při udržování černého úhoru pod stromy. Kromě plevelů likviduje Tomigan 250 EC též podnožové výmladky u jabloní, které jsou v době aplikace v bylinné fázi, a to bez nebezpečí poškození jabloní.

Do postřiku a zvláště v období bohatém na dešťové srážky, přidejte 0,25-0,35 l/ha Agrovitalu, který zvýší odolnost proti smytí, sníží úlet postřiku a zajistí ochranné krytí.

Návod k použití

Dvouděložné plevele, které jsou ve spektru účinnosti přípravku, jsou nejcitlivější ve fázi 2 až 4 listů. Svízel přítula je huben ve všech růstových fázích, optimální je aplikovat ve fázi 2-8 přeslenů. Heřmánkovec přímořský je citlivý ve fázi malé listové růžice.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Broskvoň POST 1,5-2 l
Cibule POST od 2. do 4. listu 0,4-0,5 l
Cibule POST od 2. do 3. listu 0,8 l Semenné porosty.
Hrušeň POST 1,5-2 l
Jabloň POST 1,5-2 l
Ječmen jarní POST od 4. listu do konce odnožování 0,4-0,8 l
Ječmen ozimý POST od 4. listu do konce odnožování 0,4-0,8 l
Kmín POST DA 2x0,3 l, od 4. listu 0,6 l
Kmín POST od 6. listu 0,5-0,6 l
Kukuřice POST od 2. do 5. listu 0,6-1,5 l
Louky POST na jaře, při výšce 15-20 cm 28 - zkrmování na zeleno 1 l
Mák POST od 5. do 6. listu 0,5-0,6 l
Meruňka POST 1,5-2 l
Mrkev - semenné porosty POST od 1. do 3. listu 0,8 l
Narcis POST 0,8 l
Oves jarní POST od 4. listu do konce odnožování 0,4-0,8 l
Pastviny POST na jaře, při výšce 15-20 cm 28 - zkrmování na zeleno 1 l
Pažitka POST od 1. listu 0,8 l Semenné porosty
Petržel POST při výšce porostu nad 20 cm 0,8 l Semenné porosty
Proso POST od 4. listu do konce odnožování 0,4-0,8 l
Pšenice jarní POST od 4. listu do konce odnožování 0,4-0,8 l
Pšenice ozimá POST od 4. listu do konce odnožování 0,4-0,8 l
Slivoň POST 1,5-2 l
Trávníky POST 28 - zkrmování na zeleno 2-3 l Účelové trávníky.
Trávníky POST 28 - zkrmování na zeleno 2-3 l Okrasné trávníky.
Trávy POST 0,8-1 l Semenné porosty
Tritikale ozimé POST od 4. listu do konce odnožování 0,4-0,8 l
Třešeň POST 1,5-2 l
Tulipán POST 0,8 l
Višeň POST 1,5-2 l
Zelí POST od 5. listu, při výšce porostu nad 20 cm 0,8 l Semenné porosty
Žito ozimé POST od 4. listu do konce odnožování 0,4-0,8 l
DuPont CZ s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail