Chemap Agro s.r.o.

ACTARA 25 WG

Účinná látka

Balení

10 x 250 g

Charakteristika

Insekticidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k hubení mandelinky bramborové a mšic v bramboru a mandelinky bramborové v rajčeti.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

ACTARA 25 WG

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do rajčat a brambor.

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m vzhledem k nezemědělské půdě
- aplikace do brambor a rajčat:Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 10m vzhledem k nezemědělské půdě
- aplikace do brambor a rajčete:Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Insekticidní přípravek Actara 25 WG je určen k ochraně bramboru a rajčete proti škůdcům, zejména proti mandelince bramborové a mšicím. Potenciální škodlivost těchto činitelů v ČR je významná. Mšice jsou častým škůdcem bramboru nejen přímými škodami způsobenými na plodině, ale také z důvodu schopnosti přenosu virových chorob zvláště u sadbových brambor. K nejdůležitějším druhům mšic škodícím na bramboru patří Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiaeMyzus persicae. Pravděpodobně nejnebezpečnějším virem bramboru přenášeným nestálým způsobem mšicemi je Y-virus a nejdůležitějším virem přenášeným stálým způsobem je virus svinutky bramboru.
Actara 25 WG je širokospektrální insekticid jehož systemický spůsob účinku poskytuje rychlou a dlouhotrvajíci eliminaci savých a požerových škůdců se širokou variabilitou aplikace.

Přednosti použití:
-Požerový a dotykový účinek.
-Účinek viditelný okamžitě po aplikaci - první symptomy - (mšice a mandelinka bramborová) již 15 - 30 min po absorbci účinné látky.
-Rychlé a systémové rozvádění účinné látky.
-Účinek 3 - 5 týdnů, ve většině případů dostačující účinek pro celé období požírání porostu mandelinkou bramborovou, dokonce i při silném tlaku.
-Rychlé proniknutí do listů, kde je Actara „chráněná“ proti atmosferickým vlivům a je tedy zaručená účinnost.
-Nižší aplikační dávka oproti jiným běžně používaným přípravkům.
-Vysoká účinost proti larvám i dospělým jedincům.
-Možnost aplikace při širokém rozmezí teplot. Velice dobrá účinost mezi 11,5 °C a 27 °C.
-Bezpečnost pro lidi a životní prostředí.

Aplikace do chmele

Termín ošetření chmele: od BBCH 11 (vyvinutý první pár listů) do BBCH 33 (réva dosahuje 1/3 konstrukce).

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
chmel
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
chmel
10
10
10
10

Aplikace do brambor a rajčat

Max. počet ošetření za sezonu:

Termín aplikace: podle signalizace

Rozmezí dávky: 0,07-0,08 kg/ha

Výši dávky z uvedeného rozmezí volíme podle předpokládaného výskytu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambor, rajče
10
10
10
10
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
brambor, rajče
10
10
10
10

Minoritní registrace do brambor- dřepčíci rodu Epitrix

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor

200–500 l/ha

postřik

Výše dávky z uvedeného rozmezí se volí podle předpokládaného výskytu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

10

10

10

10

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

brambor

10

10

10

10

Minoritní registrace - okrasné rostliny

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

okrasné rostliny

600–1200 l/ha (postřik),

3000 l/ha (zálivka)

postřik, zálivka

Návod k použití

Brambor
Mandelinka bramborová - dávka přípravku 70-80 g/ha, dávka aplikační kapaliny 200-500 l/ha. přípravek účinkuje jak proti dospělcům, tak i proti larvám. Ošetření se provádí na začátku napadení. Podle potřeby je možné ošetření maximálně 2× opakovat.
Mšice (především výborná účinnost na mšici řešetlákovou a broskvoňovou) - dávka přípravku 80 g/ha, dávka aplikační kapaliny 200 - 500 l/ha. Přípravek účinkuje jak proti dospělcům, tak i proti larvám. Ošetření se provádí na začátku napadení. Podle potřeby je možné ošetření maximálně 2× opakovat.

Rajče
Mandelinka bramborová - dávka pro rostliny do výšky 80 cm: 70-80 g/ha, dávka aplikační kapaliny 600 l/ha. V případě ošetření vyšších rostlin je nutné zvýšit objem vody. Za dodržení dané koncentrace se úměrně zvyšuje dávka přípravku na jednotku plochy.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mšice na začátku napadení 7 80 g 200-500 l larvy, imaga, opakujeme max.2×
Brambor Dřepčíci rodu Epitrix podle signalizace 7 70-80 g 200–500 l max. 2×, postřik, minor. reg.: ÚKZÚZ
Brambor Mandelinka bramborová na začátku napadení 7 70-80 g 200-500 l larvy, imaga, opakujeme max.2×
Chmel Dřepčík chmelový 11–33 BBCH AT 200 g 600 l max. 1×, postřik pásový, minor. reg.: EU
Chmel Šedavka luční 11–33 BBCH AT 200 g 600 l max. 1×, postřik pásový, minor. reg.: EU
Chmel Drátovci 11–33 BBCH AT 200 g 600 l max. 1×, postřik pásový, minor. reg.: EU
Chmel Lalokonosec libečkový 11–33 BBCH AT 200 g 600 l max. 1×, postřik pásový, minor. reg.: EU
Okrasné rostliny Smutnice 12–65 BBCH, při zjištění výskytu - 80 g 600–1200 l max. 2×, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Mandelinka bramborová na začátku napadení 3 70-80 g 600 l/rostliny do výšky 80 cm larvy, imaga, na vyšší rostliny zvýšit objem vody, při dodržení dané koncentrace, ošetření na začátku napadení, opakujeme max. 2×
detail