Chemap Agro s.r.o.

BI - 58 EC NOVÉ

Účinná látka

Charakteristika

Další registrovné obchodní jméno přípravku Perfekthion
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Pro použití do česneku (množitelské porosty), cibule (množitelské porosty), póru (množitelské porosty), špenátu (množitelské porosty):SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 1 m.
- Při použití do okrasných rostlin < 50 cm, cukrovky a krmné řepy: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 1 m.
- Pro použití do okrasných rostlin 50 - 150 cm: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 5 m, při 90 % redukci pak na 3 m.
- Pro použití do třešní a višní a okrasných rostlin > 150 cm: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 20 m, při 75 % redukci na 15 m a při 90 % redukci pak na 10 m.

Zvlášť nebezpečný pro včely. SPe8: Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů aplikujte přípravek nejpozději 8 dnů před kvetením, v době mimo letovou aktivitu včel. Úly musí být během aplikace a nejméně 3 dny po aplikaci odvezeny nebo zakryty. Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele ani v případě, pokud se na sousedních pozemcích vyskytují kvetoucí rostliny

Doporučení

Upozornění: Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin před jejich provozním ošetřením ověřte citlivost v daných podmínkách na malé části porostu nebo menším počtu rostlin.

Termín aplikace: od začátku výskytu, podle signalizace

Aplikační dávka vody: 200–400 l/ha

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu thiofosfátu (např. dimethoát, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, pirimifos-methyl), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením schválenými pozemními postřikovači a nebo rosiči.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
česnek, cibule, pór, špenát, okrasné rostliny <150 cm, cukrovka a krmná řepa
4
4
4
4
třešně, višně, okrasné rostliny >150 cm
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
česnek, cibule, pór, špenát
3
3
1
1
okrasné rostliny <50 cm, cukrovka a krmná řepa
3
1
1
1
okrasné rostliny >50–150 cm
10
5
5
3
okrasné rostliny >150 cm, třešně, višně
30
20
15
10

Ovocné a okrasné školky

Termín ošetření: od začátku výskytu

Max. počet ošetření za vegetační období: 1×

Dávka vody: 200–400 l/ha

Způsob aplikace: postřik, rosení

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu thiofosfátu (např. dimethoát, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, pirimifos-methyl), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ovocné a okrasné školky do 50 cm
4
4
4
4
ovocné a okrasné školky 50–150 cm
6
6
6
6
ovocné a okrasné školky nad 150 cm
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
ovocné a okrasné školky do 50 cm
5
5
0
0
ovocné a okrasné školky 50–150 cm
15
10
10
5
ovocné a okrasné školky nad 150 cm
30
20
15
10

Návod k použití

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Postřik nesmí zasáhnout sousední necílové porosty.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cibule Mšice 7 0,6 l nebo 0,1 % Množitelké porosty, max. 1×
Cukrovka Květilka řepná 28 0,3-0,4 l max. 1x, vyšší dávka při silnějším výskytu
Česnek Mšice 7 0,6 l nebo 0,1 % Množitelké porosty, max. 1×
Okrasné rostliny Mšice 7 0,1 % max. 1x
Okrasné škoky Saví škůdci od začátku výskytu AT 0,1-0,125 % 200–400 l max. 1x, minor. reg.: SRS
Okrasné škoky Žraví škůdci od začátku výskytu AT 0,1-0,125 % 200–400 l max. 1x, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Žraví škůdci od začátku výskytu AT 0,1-0,125 % 200–400 l max. 1x, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Saví škůdci od začátku výskytu AT 0,1-0,125 % 200–400 l max. 1x, minor. reg.: SRS
Pór Mšice 7 0,6 l nebo 0,1 % Množitelké porosty, max. 1×
Řepa krmná Květilka řepná 28 0,3-0,4 l max. 1x, vyšší dávka při silnějším výskytu
Špenát Mšice 7 0,6 l nebo 0,1 % Množitelké porosty, max. 1×
Třešeň Mšice 28 0,1-0,125 % max. 1x, vyšší dávka při silnějším výskytu
Višeň Mšice 28 0,1-0,125 % max. 1x, vyšší dávka při silnějším výskytu
detail