Chemap Agro s.r.o.

COSMOS 500 FS

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Obaly s osivem namořeným přípravkem Cosmos 500 FS musí být označeny upozorněním, že osivo bylo ošetřeno fipronilem. Na obalech musí být uvedena opatření vedoucí ke zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným touto účinnou látkou.
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Množství vody aplikované s mořidlem konzultujte s držitelem registrace. Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ mořícího zařízení.
Pro setbu je nutné použít takové prostředky, které zajistí vysoký stupeň vpracování do půdy, a minimalizují únik látky a rozptylu prachu.
Práce s přípravkem Cosmos 500 FS je určená pouze pro profesionální zařízení pro ošetřování osiva s takovou vzduchotechnikou, která minimalizuje rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Drátovci moření, před setím AT 2,5 l/t max. 1×
Slunečnice Drátovci moření, před setím AT 2,5 l/t max. 1×
detail