Chemap Agro s.r.o.

DECIS 15 EW

Účinná látka

DECIS 15 EW

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 7 m při aplikaci do kukuřice a vojtěšky, 18 m při aplikaci do révy, 30 m do ovocných stromů a 4 m do plodin s aplikační dávkou v rozmezí 0,3 l/ha - 0,5 l/ha vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo od okraje ošetřovaného pozemku: 3 m při aplikaci do polních plodin a zeleniny (aplikační dávka 0,5 l/ha - 0,75 l/ha), 20 m při aplikaci do révy (aplikační dávka 0,75 l/ha) a 15 m při aplikaci do ovocných stromů.

Doporučení

Dávka v rámci uvedeného rozpětí se volí podle intenzity předpokládaného výskytu.
Aplikační dávka přípravku: 0,3 – 0,75 l/ha, při procentním vyjádření od 0,03 do 6,6 %
Aplikační dávka vody: 200 – 400 l/ha pro pozemní ošetření, pokud není uvedeno jinak.
Aplikace přípravku: Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením běžnými pozemními, pojízdnými, ručními nebo zádovými aplikátory, máčením sazenic (v lesnictví).

Dávkování postřikové kapaliny
Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části. Při postřiku dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.
Použití přípravku v systémech biologické ochrany není možné.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (deltamethrin, cypermethrin, alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, etofenprox, gamma/lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Decis 15 EW.
Aplikaci přípravku Decis 15 EW při ošetřování jírovce maďalu ve veřejně přístupných parcích a ulicích je třeba předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu).
Vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy nebo stromů (po dobu 7 dní po aplikaci) nápisem: Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se stromů.
Po dobu 7 dní po ošetření se doporučuje zamezit pohybu psů na ošetřené ploše.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Ovocné a okrasné školky

Způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje.

Termín ošetření: od začátku výskytu

Max. počet ošetření za vegetační období:

Dávka vody: 200–1000 l/ha

Způsob aplikace: postřik, rosení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ovocné a okrasné školky do 50 cm
9
4
4
4
ovocné a okrasné školky nad 50 cm
25
16
10
6
ovocné a okrasné školky nad 150 cm
50
40
30
18
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
ovocné a okrasné školky do 50 cm
5
5
0
0
ovocné a okrasné školky nad 50 cm
10
5
0
0
ovocné a okrasné školky nad 150 cm
30
20
15
5

Ovocné a okrasné školky do 50 cm: Spe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Ovocné a okrasné školky nad 50 cm: Spe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Ovocné a okrasné školky nad 150 cm: Spe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Třásněnky AT 0,3-0,35 l pro krmné účely a semenné porosty, max. 1×
Bob Mšice AT 0,3-0,35 l pro krmné účely a semenné porosty, max. 1×
Bojínek luční Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Borovice Hřebenule borová 28 0,3-0,5 l 200-300 l max. 1
Brambor Mandelinka bramborová podle signalizace ošetřovat v době maxima líhnutí larev do stadia L3 14 0,3-0,35 l max. 1
Brukvovitá zelenina Dřepčík polní 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Housenky 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Krytonosec čtyřzubý 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Dřepčík zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Krytonosec řepkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Dřepčík černonohý 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Krytonosec šešulový 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Krytonosec zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Dřepčík černý 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Dřepčík olejkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Cibule Vrtalka pórová 10 0,5 l max. 1
Čočka Plodomorka čočková AT 0,3-0,5 l max. 1
Fenykl Obaleči - fenykl AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Fenykl Klopušky AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Fenykl Makadlovka kmínová AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Festulolium - mezirodové hybridy Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Hořčice Krytonosec šešulový AT 0,4-0,5 l max. 1
Hořčice Pilatka řepková AT 0,3-0,5 l max. 1
Hořčice Dřepčík zelný AT 0,3-0,5 l max. 1
Hořčice Bejlomorka kapustová AT 0,4-0,5 l max. 1
Hořčice Dřepčík černonohý AT 0,3-0,5 l max. 1
Hořčice Blýskáček řepkový AT 0,4-0,5 l max. 1
Hořčice Dřepčík černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Hořčice Krytonosec řepkový AT 0,5 l max. 1
Hořčice Dřepčík olejkový AT 0,3-0,5 l max. 1
Hořčice Krytonosec čtyřzubý AT 0,5 l max. 1
Hořčice Dřepčík polní AT 0,3-0,5 l max. 1
Hrách Mšice 7 0,3-0,35 l zákaz zkrmování, max. 1
Hrách Třásněnka hrachová 7 0,3-0,35 l zákaz zkrmování, max. 1
Hrách Třásněnky 7 0,3-0,35 l zákaz zkrmování, max. 1
Hrušeň Saví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Hrušeň Žraví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Jabloň Obaleč jablečný podle signalizace 28 0,06-0,07 % max. 1
Jabloň Saví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Jabloň Žraví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Jahodník Květopas jahodníkový před květem AT 0,5 l max. 1
Ječmen jarní Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Ječmen jarní Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Ječmen jarní Mšice AT 0,375 l max. 1
Ječmen jarní Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1
Ječmen jarní Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Ječmen ozimý Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Ječmen ozimý Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Ječmen ozimý Mšice AT 0,375 l max. 1
Ječmen ozimý Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1
Ječmen ozimý Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Jehličnany - výsadby Klikoroh borový postřik boční 28 3,3 % max. 1, sazenice obalované
Jehličnany - výsadby Klikoroh borový postřik kurativní 28 0,8 % max. 1, OL-pro sběr lesních plodů
Jehličnany - výsadby Klikoroh borový máčení 28 6,6 % max. 1, OL-pro sběr lesních plodů
Jílek hybridní Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Jílek jednoletý Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Jílek mnohokvětý Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Jílek vytrvalý Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Jírovec maďál Klíněnka jírovcová v době hromadného kladení vajíček, do začátku líhnutí larev 7 0,04 % max. 1
Kapusta Krytonosec řepkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Krytonosec šešulový 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Dřepčík olejkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Krytonosec zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Dřepčík polní 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Dřepčík zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Dřepčík černonohý 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Housenky 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Dřepčík černý 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Krytonosec čtyřzubý 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Krytonosec zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Dřepčík olejkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Dřepčík polní 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Dřepčík zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Housenky 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Dřepčík černonohý 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Krytonosec čtyřzubý 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Krytonosec řepkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Dřepčík černý 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Krytonosec šešulový 7 0,3-0,5 l max. 1
Kmín Makadlovka kmínová AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Kmín Obaleči - kmín AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Kmín Klopušky AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Kopr Klopušky AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Kopr Makadlovka kmínová AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Kopr Obaleči - kopr AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Kostřava červená Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Kostřava luční Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Kostřava ovčí Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Kukuřice Zavíječ kukuřičný podle signalizace AT 0,6-0,75 l max. 1, pouze kukuřice na zrno
Květák Housenky 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Dřepčík černý 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Krytonosec čtyřzubý 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Dřepčík olejkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Krytonosec řepkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Krytonosec šešulový 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Dřepčík polní 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Krytonosec zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Dřepčík zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Dřepčík černonohý 7 0,3-0,5 l max. 1
Len Dřepčík lnový AT 0,3-0,5 l max. 1
Lesní dřeviny Kůrovci postřik preventivní 28 0,8 % 5–8 l jíchy na m3 dřeva max. 1, OL-pro sběr lesních plodů
Lesní dřeviny Brouci 28 0,3-0,5 l 200-300 l max. 1, OL-pro sběr lesních plodů
Lesní dřeviny Kůrovci asanace 28 1,65-2,5 % 5–8 l jíchy na m3 dřeva max. 1
Lesní dřeviny Motýli - lesní 28 0,3-0,5 l 200-300 l max. 1, OL-pro sběr lesních plodů
Lesní dřeviny Kůrovci příprava otrávených lapáků 28 1,65-2,5 % max. 1
Lesní dřeviny Housenice 28 0,3-0,5 l 200-300 l max. 1, OL-pro sběr lesních plodů
Lesní dřeviny Housenky 28 0,3-0,5 l 200-300 l max. 1, OL-pro sběr lesních plodů
Lipnice bahení Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Lipnice hajní Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Lipnice luční Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Lipnice smáčknutá Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Metlice trsnatá Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Mrkev Makadlovka kmínová AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Mrkev Obaleči - mrkev AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Mrkev Klopušky AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Okrasné rostliny Saví škůdci 3 0,03-0,05 % max. 1
Okrasné rostliny Žraví škůdci 3 0,03-0,05 % max. 1
Okrasné škoky Saví škůdci 0,3-0,35 l 200–1000 l savý hmyz, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Okrasné škoky Žraví škůdci 0,3-0,35 l 200–1000 l žravý hmyz, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Oves jarní Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1
Oves jarní Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Oves jarní Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Oves jarní Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Oves jarní Bzunka ječná AT 0,3-0,5 l max. 1, na osivo a krmení
Oves jarní Mšice AT 0,375 l max. 1
Ovocné školky Saví škůdci 0,3-0,35 l 200–1000 l savý hmyz, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Ovocné školky Žraví škůdci 0,3-0,35 l 200–1000 l žravý hmyz, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Ovsík vyvýšený Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Pastinák Makadlovka kmínová AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Pastinák Obaleči - pastinák AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Pastinák Klopušky AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Petržel Klopušky AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Petržel Makadlovka kmínová AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Petržel Obaleči - petržel AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Poháňka hřebenitá Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Pór Vrtalka pórová 10 0,5 l max. 1
Proso Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1
Proso Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Proso Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Proso Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Proso Mšice AT 0,375 l max. 1
Psárka luční Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Psineček tenký Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Pšenice jarní Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Pšenice jarní Mšice AT 0,375 l max. 1
Pšenice jarní Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1
Pšenice jarní Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Pšenice jarní Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Pšenice ozimá Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Pšenice ozimá Mšice AT 0,375 l max. 1
Pšenice ozimá Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1
Pšenice ozimá Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Pšenice ozimá Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Rajče Mandelinka bramborová podle signalizace ošetřovat v době maxima líhnutí larev do stadia L3 14 0,3-0,35 l max. 1
Réva vinná Obaleč jednopásý 21 0,6-0,75 l max. 1
Réva vinná Obaleč mramorovaný 21 0,6-0,75 l max. 1
Ředkvička Dřepčík polní AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Krytonosec zelný AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Pilatka řepková AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Dřepčík zelný AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Dřepčík černonohý AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Krytonosec čtyřzubý AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Dřepčík černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Krytonosec řepkový AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Dřepčík olejkový AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Krytonosec šešulový AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Housenky AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý AT 0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Dřepčík polní AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový AT 0,4-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Pilatka řepková AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Dřepčík zelný AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová AT 0,4-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový AT 0,4-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Dřepčík černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový AT 0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Dřepčík olejkový AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový AT 0,4-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový AT 0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý AT 0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Dřepčík polní AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový AT 0,4-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Pilatka řepková AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Dřepčík zelný AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová AT 0,4-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černonohý AT 0,3-0,5 l max. 1
Slivoň Saví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Slivoň Žraví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Srha laločnatá Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Trávy Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Tritikale ozimé Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Tritikale ozimé Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Tritikale ozimé Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Tritikale ozimé Mšice AT 0,375 l max. 1
Tritikale ozimé Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1
Trojštět žlutavý Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Třešeň Žraví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Třešeň Vrtule třešňová 28 0,6-0,8 % max. 1
Třešeň Saví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Višeň Saví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Višeň Žraví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Višeň Vrtule třešňová 28 0,6-0,8 % max. 1
Vojtěška Klopušky AT 0,3-0,35 l max. 1, semenné porosty
Vojtěška Listopas vojtěškový AT 0,6-0,75 l max. 1, semenné porosty
Vojtěška Třásněnky AT 0,3-0,5 l max. 1, semenné porosty
Zelí Dřepčík polní 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Housenky 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Dřepčík zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Krytonosec čtyřzubý 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Dřepčík černonohý 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Krytonosec řepkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Krytonosec šešulový 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Dřepčík černý 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Krytonosec zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Dřepčík olejkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Žito ozimé Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Žito ozimé Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Žito ozimé Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Žito ozimé Mšice AT 0,375 l max. 1
Žito ozimé Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1×
Agronutrition
Syngenta Czech s.r.o.
Soufflet Agro a.s.
Syngenta Czech s.r.o.
Agrobiosfer, s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jaké chemické ochranné přípravky nejčastěji používáte?
25%
36%
22%
3%
2%
3%
10%
detail