Chemap Agro s.r.o.

DECIS 15 EW

Účinná látka

DECIS 15 EW

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 7 m při aplikaci do kukuřice a vojtěšky, 18 m při aplikaci do révy, 30 m do ovocných stromů a 4 m do plodin s aplikační dávkou v rozmezí 0,3 l/ha - 0,5 l/ha vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo od okraje ošetřovaného pozemku: 3 m při aplikaci do polních plodin a zeleniny (aplikační dávka 0,5 l/ha - 0,75 l/ha), 20 m při aplikaci do révy (aplikační dávka 0,75 l/ha) a 15 m při aplikaci do ovocných stromů.

Doporučení

Dávka v rámci uvedeného rozpětí se volí podle intenzity předpokládaného výskytu.
Aplikační dávka přípravku: 0,3 – 0,75 l/ha, při procentním vyjádření od 0,03 do 6,6 %
Aplikační dávka vody: 200 – 400 l/ha pro pozemní ošetření, pokud není uvedeno jinak.
Aplikace přípravku: Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením běžnými pozemními, pojízdnými, ručními nebo zádovými aplikátory, máčením sazenic (v lesnictví).

Dávkování postřikové kapaliny
Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části. Při postřiku dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.
Použití přípravku v systémech biologické ochrany není možné.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (deltamethrin, cypermethrin, alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, etofenprox, gamma/lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Decis 15 EW.
Aplikaci přípravku Decis 15 EW při ošetřování jírovce maďalu ve veřejně přístupných parcích a ulicích je třeba předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu).
Vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy nebo stromů (po dobu 7 dní po aplikaci) nápisem: Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se stromů.
Po dobu 7 dní po ošetření se doporučuje zamezit pohybu psů na ošetřené ploše.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Ovocné a okrasné školky

Způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje.

Termín ošetření: od začátku výskytu

Max. počet ošetření za vegetační období:

Dávka vody: 200–1000 l/ha

Způsob aplikace: postřik, rosení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ovocné a okrasné školky do 50 cm
9
4
4
4
ovocné a okrasné školky nad 50 cm
25
16
10
6
ovocné a okrasné školky nad 150 cm
50
40
30
18
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
ovocné a okrasné školky do 50 cm
5
5
0
0
ovocné a okrasné školky nad 50 cm
10
5
0
0
ovocné a okrasné školky nad 150 cm
30
20
15
5

Ovocné a okrasné školky do 50 cm: Spe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Ovocné a okrasné školky nad 50 cm: Spe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Ovocné a okrasné školky nad 150 cm: Spe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Mšice AT 0,3-0,35 l pro krmné účely a semenné porosty, max. 1×
Bob Třásněnky AT 0,3-0,35 l pro krmné účely a semenné porosty, max. 1×
Bojínek luční Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Borovice Hřebenule borová 28 0,3-0,5 l 200-300 l max. 1
Brambor Mandelinka bramborová podle signalizace ošetřovat v době maxima líhnutí larev do stadia L3 14 0,3-0,35 l max. 1
Brukvovitá zelenina Dřepčík polní 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Housenky 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Krytonosec čtyřzubý 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Dřepčík zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Krytonosec řepkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Dřepčík černonohý 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Krytonosec šešulový 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Krytonosec zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Dřepčík černý 7 0,3-0,5 l max. 1
Brukvovitá zelenina Dřepčík olejkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Cibule Vrtalka pórová 10 0,5 l max. 1
Čočka Plodomorka čočková AT 0,3-0,5 l max. 1
Fenykl Klopušky AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Fenykl Makadlovka kmínová AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Fenykl Obaleči - fenykl AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Festulolium - mezirodové hybridy Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Hořčice Dřepčík zelný AT 0,3-0,5 l max. 1
Hořčice Bejlomorka kapustová AT 0,4-0,5 l max. 1
Hořčice Dřepčík černonohý AT 0,3-0,5 l max. 1
Hořčice Blýskáček řepkový AT 0,4-0,5 l max. 1
Hořčice Dřepčík černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Hořčice Krytonosec řepkový AT 0,5 l max. 1
Hořčice Dřepčík olejkový AT 0,3-0,5 l max. 1
Hořčice Krytonosec čtyřzubý AT 0,5 l max. 1
Hořčice Dřepčík polní AT 0,3-0,5 l max. 1
Hořčice Krytonosec šešulový AT 0,4-0,5 l max. 1
Hořčice Pilatka řepková AT 0,3-0,5 l max. 1
Hrách Mšice 7 0,3-0,35 l zákaz zkrmování, max. 1
Hrách Třásněnka hrachová 7 0,3-0,35 l zákaz zkrmování, max. 1
Hrách Třásněnky 7 0,3-0,35 l zákaz zkrmování, max. 1
Hrušeň Saví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Hrušeň Žraví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Jabloň Saví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Jabloň Žraví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Jabloň Obaleč jablečný podle signalizace 28 0,06-0,07 % max. 1
Jahodník Květopas jahodníkový před květem AT 0,5 l max. 1
Ječmen jarní Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Ječmen jarní Mšice AT 0,375 l max. 1
Ječmen jarní Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1
Ječmen jarní Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Ječmen jarní Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Ječmen ozimý Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Ječmen ozimý Mšice AT 0,375 l max. 1
Ječmen ozimý Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1
Ječmen ozimý Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Ječmen ozimý Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Jehličnany - výsadby Klikoroh borový postřik kurativní 28 0,8 % max. 1, OL-pro sběr lesních plodů
Jehličnany - výsadby Klikoroh borový máčení 28 6,6 % max. 1, OL-pro sběr lesních plodů
Jehličnany - výsadby Klikoroh borový postřik boční 28 3,3 % max. 1, sazenice obalované
Jílek hybridní Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Jílek jednoletý Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Jílek mnohokvětý Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Jílek vytrvalý Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Jírovec maďál Klíněnka jírovcová v době hromadného kladení vajíček, do začátku líhnutí larev 7 0,04 % max. 1
Kapusta Krytonosec řepkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Krytonosec šešulový 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Dřepčík olejkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Krytonosec zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Dřepčík polní 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Dřepčík zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Dřepčík černonohý 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Housenky 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Dřepčík černý 7 0,3-0,5 l max. 1
Kapusta Krytonosec čtyřzubý 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Krytonosec zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Dřepčík olejkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Dřepčík polní 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Dřepčík zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Housenky 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Dřepčík černonohý 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Krytonosec čtyřzubý 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Krytonosec řepkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Dřepčík černý 7 0,3-0,5 l max. 1
Kedluben Krytonosec šešulový 7 0,3-0,5 l max. 1
Kmín Makadlovka kmínová AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Kmín Obaleči - kmín AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Kmín Klopušky AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Kopr Makadlovka kmínová AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Kopr Obaleči - kopr AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Kopr Klopušky AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Kostřava červená Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Kostřava luční Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Kostřava ovčí Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Kukuřice Zavíječ kukuřičný podle signalizace AT 0,6-0,75 l max. 1, pouze kukuřice na zrno
Květák Housenky 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Dřepčík černý 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Krytonosec čtyřzubý 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Dřepčík olejkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Krytonosec řepkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Krytonosec šešulový 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Krytonosec zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Dřepčík polní 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Dřepčík zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Květák Dřepčík černonohý 7 0,3-0,5 l max. 1
Len Dřepčík lnový AT 0,3-0,5 l max. 1
Lesní dřeviny Brouci 28 0,3-0,5 l 200-300 l max. 1, OL-pro sběr lesních plodů
Lesní dřeviny Kůrovci asanace 28 1,65-2,5 % 5–8 l jíchy na m3 dřeva max. 1
Lesní dřeviny Motýli - lesní 28 0,3-0,5 l 200-300 l max. 1, OL-pro sběr lesních plodů
Lesní dřeviny Kůrovci příprava otrávených lapáků 28 1,65-2,5 % max. 1
Lesní dřeviny Housenice 28 0,3-0,5 l 200-300 l max. 1, OL-pro sběr lesních plodů
Lesní dřeviny Housenky 28 0,3-0,5 l 200-300 l max. 1, OL-pro sběr lesních plodů
Lesní dřeviny Kůrovci postřik preventivní 28 0,8 % 5–8 l jíchy na m3 dřeva max. 1, OL-pro sběr lesních plodů
Lipnice bahení Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Lipnice hajní Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Lipnice luční Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Lipnice smáčknutá Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Metlice trsnatá Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Mrkev Makadlovka kmínová AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Mrkev Obaleči - mrkev AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Mrkev Klopušky AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Okrasné rostliny Saví škůdci 3 0,03-0,05 % max. 1
Okrasné rostliny Žraví škůdci 3 0,03-0,05 % max. 1
Okrasné škoky Saví škůdci 0,3-0,35 l 200–1000 l savý hmyz, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Okrasné škoky Žraví škůdci 0,3-0,35 l 200–1000 l žravý hmyz, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Oves jarní Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Oves jarní Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Oves jarní Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Oves jarní Bzunka ječná AT 0,3-0,5 l max. 1, na osivo a krmení
Oves jarní Mšice AT 0,375 l max. 1
Oves jarní Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1
Ovocné školky Saví škůdci 0,3-0,35 l 200–1000 l savý hmyz, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Ovocné školky Žraví škůdci 0,3-0,35 l 200–1000 l žravý hmyz, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Ovsík vyvýšený Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Pastinák Obaleči - pastinák AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Pastinák Klopušky AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Pastinák Makadlovka kmínová AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Petržel Klopušky AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Petržel Makadlovka kmínová AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Petržel Obaleči - petržel AT 0,3-0,5 l semenné porosty, max. 1
Poháňka hřebenitá Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Pór Vrtalka pórová 10 0,5 l max. 1
Proso Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Proso Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Proso Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Proso Mšice AT 0,375 l max. 1
Proso Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1
Psárka luční Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Psineček tenký Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Pšenice jarní Mšice AT 0,375 l max. 1
Pšenice jarní Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1
Pšenice jarní Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Pšenice jarní Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Pšenice jarní Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Pšenice ozimá Mšice AT 0,375 l max. 1
Pšenice ozimá Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1
Pšenice ozimá Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Pšenice ozimá Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Pšenice ozimá Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Rajče Mandelinka bramborová podle signalizace ošetřovat v době maxima líhnutí larev do stadia L3 14 0,3-0,35 l max. 1
Réva vinná Obaleč mramorovaný 21 0,6-0,75 l max. 1
Réva vinná Obaleč jednopásý 21 0,6-0,75 l max. 1
Ředkvička Dřepčík polní AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Krytonosec zelný AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Pilatka řepková AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Dřepčík zelný AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Dřepčík černonohý AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Krytonosec čtyřzubý AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Dřepčík černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Krytonosec řepkový AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Dřepčík olejkový AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Krytonosec šešulový AT 0,3-0,5 l max. 1
Ředkvička Housenky AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový AT 0,4-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Pilatka řepková AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Dřepčík zelný AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová AT 0,4-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový AT 0,4-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Dřepčík černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový AT 0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Dřepčík olejkový AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý AT 0,5 l max. 1
Řepka olejka, jarní Dřepčík polní AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový AT 0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý AT 0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Dřepčík polní AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový AT 0,4-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Pilatka řepková AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Dřepčík zelný AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová AT 0,4-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černonohý AT 0,3-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový AT 0,4-0,5 l max. 1
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Slivoň Saví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Slivoň Žraví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Srha laločnatá Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Trávy Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Tritikale ozimé Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Tritikale ozimé Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Tritikale ozimé Mšice AT 0,375 l max. 1
Tritikale ozimé Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1
Tritikale ozimé Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
Trojštět žlutavý Klopušky AT 0,3-0,5 l max. 1, na semeno
Třešeň Vrtule třešňová 28 0,6-0,8 % max. 1
Třešeň Saví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Třešeň Žraví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Višeň Žraví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Višeň Vrtule třešňová 28 0,6-0,8 % max. 1
Višeň Saví škůdci 28 0,03-0,035 % max. 1
Vojtěška Klopušky AT 0,3-0,35 l max. 1, semenné porosty
Vojtěška Listopas vojtěškový AT 0,6-0,75 l max. 1, semenné porosty
Vojtěška Třásněnky AT 0,3-0,5 l max. 1, semenné porosty
Zelí Dřepčík polní 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Housenky 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Dřepčík zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Krytonosec čtyřzubý 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Dřepčík černonohý 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Krytonosec řepkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Krytonosec šešulový 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Dřepčík černý 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Krytonosec zelný 7 0,3-0,5 l max. 1
Zelí Dřepčík olejkový 7 0,3-0,5 l max. 1
Žito ozimé Kohoutek černý AT 0,3-0,5 l max. 1
Žito ozimé Kohoutek modrý AT 0,3-0,5 l max. 1
Žito ozimé Mšice AT 0,375 l max. 1
Žito ozimé Vrtalky AT 0,3-0,5 l max. 1×
Žito ozimé Bejlomorka sedlová AT 0,3-0,35 l max. 1
detail