Chemap Agro s.r.o.

FORCE 1,5 G

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny pyrethroidů (například: tefluthrin, alfa-cypermethrin, bifenthrin, cypermethrin, deltamethrin, etofenprox, lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku, a ne více než 1× za vegetační období.

Doporučení

Proti bázlivci kukuřičnému se ošetřuje při setí, max. 1× za vegetační období. Přípravek se aplikuje schválenými speciálními aplikátory při setí.
Přípravek Force 1,5 G se nesmí aplikovat v uvedené aplikační dávce při meziřádkové vzdálenosti menší než 70 cm.

Minoritní použití - lesní dřeviny

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

lesní dřeviny

zapravení do půdy

Aplikace proti larvám chroustů: Aplikace při výsadbě ke kořenovému systému nebo dodatečná aplikace u starších jedinců (mlaziny) se zapravením do půdy, při zjištění prahu škodlivosti (1–2 larvy III. instaru nebo 3–5 larev I. instaru na 1 m2).

Při plnění aplikačního zařízení - dávkovače (tj. při plnění zařízení) minimalizujte prašnost.

Aplikaci provádějte vždy tak, aby byl přípravek dostatečně zapracován do půdy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

lesní dřeviny

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Bázlivec kukuřičný při setí AT 93,3 g/100 m řádku aplikace řádková speciálními aplikátory při setí, max. 1× , nesmí se aplikovat při meziřádkové vzdálenosti menší než 70 cm
Lesní dřeviny Chrousti při výsadbě nebo dodatečná aplikace v mlazinách, aplikace cílená ke kořenovému systému - 20 kg (2–2,5 g/sazenici, stromek; 4–6 g/stromek - mlaziny) výsadby a kultury, chroust obecný (larvy), minor. reg.: ÚKZÚZ
detail