Chemap Agro s.r.o.

FURY 10 EW

Účinná látka

Balení

1 l

Charakteristika

Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulze typu olej – voda k ochraně rostlin proti škodlivému hmyzu v zemědělství a lesnictví.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

FURY 10 EW

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Zeta-cypermethrin je účinná látka nové generace a odlišuje se od cypermethrinu především lepším isomerním spektrem. Insekticidní působení účinné látky je tím zesíleno. Zeta-cypermethrin vykazuje 2–3× vyšší účinnost než cypermethrin. Doba účinnosti zeta-cypermethrinu je delší než u běžných pyrethroidů a v porovnání s ostatními pyrethroidy má srovnatelnou účinnost při několikanásobně nižší koncentraci. Fury 10 EW není systémový přípravek, ale působí jako kontaktní a požerový jed. Pro dobrou účinnost je třeba použít 300–400 l/ha postřikové kapaliny. Neobsahuje organická rozpouštědla. Výrazným snížením koncentrace šetří ekosystém.

Doporučení

Jehličnany - klikoroh borový
Preventivní ochrana – buď ve školkách, nebo po výsadbě sazenic. Preventivně se ošetřují sazenice postřikem před vyzvednutím. Důležité je smočení celých sazenic, hlavně kořenového krčku. Velmi účinnou metodou ochrany je máčení vyzvednutých sazenic v insekticidní jíše.
Další možností ošetřeni proti klikorohovi je preventivní individuální postřik sazenic ihned po výsadbě. Insekticid se aplikuje na kmínek a krček sazenice. Nesmí být zasažen terminální výhon narašených sazenic.
Kurativní ošetření se používá v případě zvýšení populační hustoty klikoroha kdykoliv v průběhu vegetace. Provádí se individuálním postřikem sazenic.

Smrk - kůrovci, lýkožrout smrkový
Asanace kůrovcového dříví celopovrchovým ošetřením kmene. Fury 10 EW hubí kůrovce při zavrtávání i při opouštění kmenů.

Připravovaná registrace
Hrách listopasi 0,1–0,15 l/ha

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Borovice Klikoroh borový 0,5 % Preventivně - postřik, máčení.
Borovice Klikoroh borový 0,2-0,5 % Kurativně - postřik-
Brambor Mandelinka bramborová 14 0,1 l 40-150 l
Hořčice Blýskáček řepkový 0,075 l 40-150 l
Hořčice Krytonosec čtyřzubý 0,15 l 40-150 l
Hořčice Krytonosec řepkový 0,15 l 40-150 l
Ječmen jarní Kohoutek modrý 0,075 l
Ječmen jarní Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Ječmen jarní Kohoutek černý 0,075 l
Ječmen jarní Mšice 0,1 l
Ječmen ozimý Kohoutek černý 0,075 l
Ječmen ozimý Mšice 0,1 l
Ječmen ozimý Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Ječmen ozimý Kohoutek modrý 0,075 l
Mák Mšice maková AT 0,1 l podle signalizace, pozemně
Modřín Klikoroh borový 0,5 % Preventivně - postřik, máčení.
Modřín Klikoroh borový 0,2-0,5 % Kurativně - postřik-
Oves jarní Kohoutek černý 0,075 l
Oves jarní Mšice 0,1 l
Oves jarní Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Oves jarní Kohoutek modrý 0,075 l
Proso Kohoutek černý 0,075 l
Proso Kohoutek modrý 0,075 l
Proso Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Proso Mšice 0,1 l
Pšenice jarní Mšice 0,1 l
Pšenice jarní Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Pšenice jarní Kohoutek modrý 0,075 l
Pšenice jarní Kohoutek černý 0,075 l
Pšenice ozimá Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Pšenice ozimá Kohoutek černý 0,075 l
Pšenice ozimá Kohoutek modrý 0,075 l
Pšenice ozimá Mšice 0,1 l
Réva vinná Obaleč mramorovaný 0,02 %
Réva vinná Obaleč jednopásý 0,02 %
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 0,075 l 40-150 l
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová AT 0,1-0,15 l podle signalizace, pozemně
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý 0,15 l 40-150 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový AT 0,1-0,15 l podle signalizace, pozemně
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový 0,15 l 40-150 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý 0,15 l 40-150 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový 0,15 l 40-150 l
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová AT 0,1-0,15 l podle signalizace, pozemně
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 0,075 l 40-150 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový AT 0,1-0,15 l podle signalizace, pozemně
Smrk Klikoroh borový 0,2-0,5 % Kurativně - postřik-
Smrk Kůrovci 0,02-0,04 %
Smrk Lýkožrout smrkový 0,02-0,04 %
Smrk Klikoroh borový 0,5 % Preventivně - postřik, máčení.
Tritikale ozimé Mšice 0,1 l
Tritikale ozimé Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Tritikale ozimé Kohoutek černý 0,075 l
Tritikale ozimé Kohoutek modrý 0,075 l
Žito ozimé Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Žito ozimé Kohoutek černý 0,075 l
Žito ozimé Mšice 0,1 l
Žito ozimé Kohoutek modrý 0,075 l
DuPont CZ s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail