Chemap Agro s.r.o.

FURY 10 EW

Účinná látka

Balení

1 l

Charakteristika

Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulze typu olej – voda k ochraně rostlin proti škodlivému hmyzu v zemědělství a lesnictví.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

FURY 10 EW

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Zeta-cypermethrin je účinná látka nové generace a odlišuje se od cypermethrinu především lepším isomerním spektrem. Insekticidní působení účinné látky je tím zesíleno. Zeta-cypermethrin vykazuje 2–3× vyšší účinnost než cypermethrin. Doba účinnosti zeta-cypermethrinu je delší než u běžných pyrethroidů a v porovnání s ostatními pyrethroidy má srovnatelnou účinnost při několikanásobně nižší koncentraci. Fury 10 EW není systémový přípravek, ale působí jako kontaktní a požerový jed. Pro dobrou účinnost je třeba použít 300–400 l/ha postřikové kapaliny. Neobsahuje organická rozpouštědla. Výrazným snížením koncentrace šetří ekosystém.

Doporučení

Jehličnany - klikoroh borový
Preventivní ochrana – buď ve školkách, nebo po výsadbě sazenic. Preventivně se ošetřují sazenice postřikem před vyzvednutím. Důležité je smočení celých sazenic, hlavně kořenového krčku. Velmi účinnou metodou ochrany je máčení vyzvednutých sazenic v insekticidní jíše.
Další možností ošetřeni proti klikorohovi je preventivní individuální postřik sazenic ihned po výsadbě. Insekticid se aplikuje na kmínek a krček sazenice. Nesmí být zasažen terminální výhon narašených sazenic.
Kurativní ošetření se používá v případě zvýšení populační hustoty klikoroha kdykoliv v průběhu vegetace. Provádí se individuálním postřikem sazenic.

Smrk - kůrovci, lýkožrout smrkový
Asanace kůrovcového dříví celopovrchovým ošetřením kmene. Fury 10 EW hubí kůrovce při zavrtávání i při opouštění kmenů.

Připravovaná registrace
Hrách listopasi 0,1–0,15 l/ha

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Borovice Klikoroh borový 0,2-0,5 % Kurativně - postřik-
Borovice Klikoroh borový 0,5 % Preventivně - postřik, máčení.
Brambor Mandelinka bramborová 14 0,1 l 40-150 l
Hořčice Blýskáček řepkový 0,075 l 40-150 l
Hořčice Krytonosec čtyřzubý 0,15 l 40-150 l
Hořčice Krytonosec řepkový 0,15 l 40-150 l
Ječmen jarní Kohoutek černý 0,075 l
Ječmen jarní Mšice 0,1 l
Ječmen jarní Kohoutek modrý 0,075 l
Ječmen jarní Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Ječmen ozimý Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Ječmen ozimý Kohoutek modrý 0,075 l
Ječmen ozimý Kohoutek černý 0,075 l
Ječmen ozimý Mšice 0,1 l
Mák Mšice maková AT 0,1 l podle signalizace, pozemně
Modřín Klikoroh borový 0,5 % Preventivně - postřik, máčení.
Modřín Klikoroh borový 0,2-0,5 % Kurativně - postřik-
Oves jarní Kohoutek modrý 0,075 l
Oves jarní Kohoutek černý 0,075 l
Oves jarní Mšice 0,1 l
Oves jarní Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Proso Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Proso Mšice 0,1 l
Proso Kohoutek černý 0,075 l
Proso Kohoutek modrý 0,075 l
Pšenice jarní Kohoutek černý 0,075 l
Pšenice jarní Mšice 0,1 l
Pšenice jarní Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Pšenice jarní Kohoutek modrý 0,075 l
Pšenice ozimá Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Pšenice ozimá Kohoutek černý 0,075 l
Pšenice ozimá Kohoutek modrý 0,075 l
Pšenice ozimá Mšice 0,1 l
Réva vinná Obaleč jednopásý 0,02 %
Réva vinná Obaleč mramorovaný 0,02 %
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový 0,15 l 40-150 l
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 0,075 l 40-150 l
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová AT 0,1-0,15 l podle signalizace, pozemně
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý 0,15 l 40-150 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový AT 0,1-0,15 l podle signalizace, pozemně
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový 0,15 l 40-150 l
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová AT 0,1-0,15 l podle signalizace, pozemně
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 0,075 l 40-150 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový AT 0,1-0,15 l podle signalizace, pozemně
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý 0,15 l 40-150 l
Smrk Klikoroh borový 0,5 % Preventivně - postřik, máčení.
Smrk Klikoroh borový 0,2-0,5 % Kurativně - postřik-
Smrk Kůrovci 0,02-0,04 %
Smrk Lýkožrout smrkový 0,02-0,04 %
Tritikale ozimé Kohoutek černý 0,075 l
Tritikale ozimé Kohoutek modrý 0,075 l
Tritikale ozimé Mšice 0,1 l
Tritikale ozimé Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Žito ozimé Kohoutek modrý 0,075 l
Žito ozimé Křísek polní podle signalizace AT 0,1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Žito ozimé Kohoutek černý 0,075 l
Žito ozimé Mšice 0,1 l
detail