Chemap Agro s.r.o.

KANEMITE 15 SC

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 20 m.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 8 m, při 75 % redukci na 5 m a při 90 % redukci pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Termín aplikace: Proti svilušce chmelové se ošetřuje podle signalizace, max. 1× za vegetační období.

Aplikace přípravku:

Přípravek se aplikuje pozemně rosením schválenými aplikátory rosiči.

Vliv přípravku na obsah hořkých kyselin ve chmelových hlávkách konzultujte s držitelem registrace.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu inhibitoru mitochondriálního dýchání (např. acechinocyl, fenazachin, fenpyroximát, pyridaben), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu inhibitoru mitochondriálního dýchání (např. acechinocyl, fenazachin, fenpyroximát, pyridaben) vícekrát než 1× za vegetační sezonu.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
chmel
14
8
5
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Sviluška chmelová podle signalizace 21 0,15 % 1 000–3 300 l max. 1×
detail