Chemap Agro s.r.o.

NURELLE D

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2 - Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.
SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Přípravek má vedlejší účinnost na blýskáčka řepkového v řepce olejce. Maximální počet ošetření za vegetační období plodiny – 1× (brambory, cukrovka, řepa krmná, hrách na zrno, ječmen, pšenice, tritikale, žito) až 2× (kukuřice, řepka olejka).
Ošetření se provádí postřikem anebo rosením schválenými postřikovači a nebo rosiči, podle signalizace.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu thiofosfátu (např. chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, pirimifos-methyl) a nebo pyrethroidu (např. cypermethrin, alfa-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, etofenprox, lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová 14 0,6 l max. 1×
Brambor Mšice 14 0,6 l max. 1×
Cukrovka Dřepčík rdesnový - 0,6 l max. 1×
Cukrovka Dřepčík řepný - 0,6 l max. 1×
Cukrovka Květilka řepná - 0,6 l max. 1×
Cukrovka Mšice - 0,6 l max. 1×
Hrách Kyjatka hrachová před květem 14 0,6 l max. 1×
Ječmen jarní Křísek polní podle signalizace AT 0,6 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Ječmen jarní Kohoutek černý AT 0,6 l max. 1×
Ječmen jarní Kohoutek modrý AT 0,6 l max. 1×
Ječmen jarní Mšice AT 0,6 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek černý AT 0,6 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek modrý AT 0,6 l max. 1×
Ječmen ozimý Mšice AT 0,6 l max. 1×
Ječmen ozimý Křísek polní podle signalizace AT 0,6 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Kukuřice Kohoutek černý AT 0,6 l max. 2×
Kukuřice Křísek polní podle signalizace AT 0,6 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Kukuřice Kohoutek modrý AT 0,6 l max. 2×
Kukuřice Mšice AT 0,6 l max. 2×
Mák Krytonosec kořenový BBCH 9-59 0,6 l 300-600 l max. 1x za sezónu, pozemně, minor. reg.: Český mák
Mák Mšice BBCH 9-59 0,6 l 300-600 l max. 1x za sezónu, pozemně, minor. reg.: Český mák
Oves jarní Kohoutek modrý AT 0,6 l max. 1×
Oves jarní Mšice AT 0,6 l max. 1×
Oves jarní Kohoutek černý AT 0,6 l max. 1×
Proso Mšice AT 0,6 l max. 1×
Proso Kohoutek černý AT 0,6 l max. 1×
Proso Kohoutek modrý AT 0,6 l max. 1×
Pšenice jarní Kohoutek černý AT 0,6 l max. 1×
Pšenice jarní Kohoutek modrý AT 0,6 l max. 1×
Pšenice jarní Mšice AT 0,6 l max. 1×
Pšenice jarní Křísek polní podle signalizace AT 0,6 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Pšenice ozimá Křísek polní podle signalizace AT 0,6 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Pšenice ozimá Mšice AT 0,6 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek černý AT 0,6 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek modrý AT 0,6 l max. 1×
Ředkev Krytonosec řepkový AT 0,6 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Ředkev Osenice polní 13–19 BBCH, podle signalizace, při zjištění výskytu housenek 1. a 2. vývojového stupně AT 0,6 l 200–400 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití, max. 1×
Ředkev Krytonosec čtyřzubý AT 0,6 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Řepa krmná Dřepčík řepný - 0,6 l max. 1×
Řepa krmná Květilka řepná - 0,6 l max. 1×
Řepa krmná Mšice - 0,6 l max. 1×
Řepa krmná Dřepčík rdesnový - 0,6 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Osenice polní BBCH 13–19, podle signalizace, při zjištění výskytu housenek 1. a 2. vývojového stupně AT 0,6 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: SPZO
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý AT 0,6 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový AT 0,6 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý AT 0,6 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový AT 0,6 l max. 2×
Tritikale ozimé Mšice AT 0,6 l max. 1×
Tritikale ozimé Kohoutek černý AT 0,6 l max. 1×
Tritikale ozimé Křísek polní podle signalizace AT 0,6 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Tritikale ozimé Kohoutek modrý AT 0,6 l max. 1×
Žito ozimé Kohoutek černý AT 0,6 l max. 1×
Žito ozimé Kohoutek modrý AT 0,6 l max. 1×
Žito ozimé Mšice AT 0,6 l max. 2×
Žito ozimé Křísek polní podle signalizace AT 0,6 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
DuPont CZ s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail