Chemap Agro s.r.o.

ORTUS 5 SC

Účinná látka

Balení

500 ml, 1 l, 3 l, 5 l HDPE láhev, 180 l kovový sud,

Charakteristika

Selektivní kontaktní akaricid ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně ovocných dřevin proti sviluškám (Tetranynchidae) a k ochraně chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch).
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2:
- Aplikace do jádrovin: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

SPe3:
- Aplikace do jádrovin: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 35 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 30 m, při 75 % redukci 20 m a při 90 % redukci 14 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Aplikace do chmele: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 50 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 15 m, při 75 % redukci 10 m a při 90 % redukci 6 m od okraje ošetřovaného pozemku.
+ Aplikace do chmele: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Působení

Účinná látka fenpyroximate inhibuje NADH koenzym a mitochondriální NADH-Co Q reduktázu a snižuje výskyt morfologických změn v mitochondriích. Fenpyroximate je účinná látka ze skupiny fenylpyrazolů, která výhradně působí jako kontaktní jed na všechna vývojová stadian svilušek, tj. vajíčka, larvy, nymfy a dospělce. Ovicidní účinnost je nejslabší. Protože přípravek neúčinkuje systémově ani nevykazuje fumigační nebo translaminární efekt, je k dosažení požadované účinnosti třeba zajistit plné pokrytí ošetřované plochy postřikovou kapalinou. Reziduální účinek je minimálně 30 dnů. Velmi dobrá účinnost je při aplikaci do + 25 °C.

Doporučení

Maximální počet aplikací za vegetaci: 1x chmel; 2x jádroviny

Termín aplikace:

proti svilušce chmelové na chmelu otáčivém se ošetřuje podle signalizace, od BBCH 35 do BBCH 80

proti svilušce ovocné na jádrovinách se ošetřuje podle signalizace

Aplikační dávka vody: u chmele - 1500–2000 l/ha

u jádrovin - 1000 l/ha

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Ortus 5 SC
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
chmel
50
15
10
6
jádroviny
35
30
20
14

Aplikace do chmele:

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Aplikace do jádrovin:

SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Sviluška ovocná podle signalizace 0,05 % 1000 l
Chmel Sviluška chmelová podle signalizace 0,125 % 1500–2000 l
Jabloň Sviluška ovocná podle signalizace 0,05 % 1000 l
detail