Chemap Agro s.r.o.

PONCHO 600 FS

Účinná látka

Balení

kanystr HDPE 5 l, 10 l, 15 l, 25 l, sud HDPE 200 l
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPa1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu neonikotinoidů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení

Přípravek Poncho 600 FS k insekticidnímu moření lze kombinovat s přípravkem Vitavax 2000 k fungicidnímu moření kukuřice v dávce 2,5 l/t osiva.
Přípravek se aplikuje úředně schválenými typy mořiček.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Drátovci moření osiva AT 8,4 ml/10000 semen TM + 2,5 l/t Vitavax 2000
detail