Chemap Agro s.r.o.

VERTIMEC 1.8 EC

Účinná látka

Balení

1 l PE láhev, 5 l HDPE kanystr, uzávěr s trhacím kroužkem PE

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

VERTIMEC 1.8 EC

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů, neaplikovat na kvetoucí rostliny. Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele.

SPe2:
- Okrasné rostliny nad 150 cm a chmel:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích se svažitostí větší jak 3 stupně, jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně jak 35 m.

SPe3:
- Chmel:Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 35 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50% redukci úletu za pomocí trysky dodržte 25 m, při 75% redukci dodržte 25 m a při 90% redukci dodržte 16 m ochrannou vzdálenost vzhledem k povrchové vodě.
-Okrasné rostliny do 150 cmZa účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Okrasné rostliny nad 150 cmZa účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 35 m vzhledem k povrchové vodě. Při použití redukčních trysek dodržte 30 m, při 75% redukci dodržte 25 m a při 90% redukci 16 m ochrannou vzdálenost vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do okrasných rostlin:Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

Nejvyšší počet aplikací v roce: 3×, s výjimkou u chmele otáčivého - 1×

Termín aplikace:

- proti svilušce chmelové na chmelu otáčivém se ošetřuje podle signalizace, od BBCH 35 do BBCH 80,

- proti třásněnce západní, třásněnkám, vrtalkám a svilušce chmelové na okrasných rostlinách se ošetřuje od začátku výskytu,

- proti třásněnce západní, třásněnkám, vrtalkám a svilušce chmelové na okurkách, paprice a rajčeti se ošetřuje od začátku výskytu.

Způsob aplikace:

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými postřikovači nebo rosiči.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu avermektinů (např. abamektin, emamektin, benzoate, milbemektin) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Okrasné rostliny nad 150 cm: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejich okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Chmel: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejich okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
okrasné rostliny do 150 cm
4
4
4
4
okrasné rostliny nad 150 cm
35
30
25
16
chmel
35
25
20
12
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců a rostlin [m]
okrasné rostliny a chmel
5
0
0
0

 

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jahodník
6
4
4
4


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ovocné a okrasné školky nad 50 cm
16
10
7
6
ovocné a okrasné školky nad 150 cm
40
30
25
16
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ovocné a okrasné školky
5
0
0
0

Doporučení pro ovocné a okrasné školky

Max. 1× za rok

Dávka vody: 200–1000 l/ha.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu avermektinů (např. abamektin, emamektin, benzoát, milbemektin) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Při aplikaci do ovocných a okrasných školek nad 50 cm:

SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <16 m.

Při aplikaci do ovocných a okrasných školek nad 150 cm:

SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <40 m.

Doporučení pro jahodník

Dávka vody: 1000 l/ha.

Termín aplikace: od začátku výskytu, před květem nebo těsně po odkvětu.

Způsob aplikace: pozemní postřik.

Max. 2× za rok

Interval mezi aplikacemi: 7–14 dní

Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.

Před umístěním úlů do skleníků dodržte ochrannou lhůtu 96 hodin po aplikaci přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jahodník
6
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Mera skvrnitá podle signalizace 28 1 l 300–1000 l max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost
Hrušeň Mera ovocná podle signalizace 28 1 l 300–1000 l max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost
Chmel Sviluška chmelová 28 0,04 % min. 800 ml/ha
Jahodník Roztočík jahodníkový podle signalizace 3 1 l 1000–2000 l max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost
Jahodník Sviluška chmelová od začátku výskytu, před květem nebo těsně po odkvětu 3 1,25 l 1000 l max. 2× za rok, minor. reg. ÚKZÚZ, ověřit odrůdovou citlivost
Jahodník Sviluška chmelová od začátku výskytu, před květem nebo těsně po odkvětu 3 1,25 l Max. 2× za rok, Minor. reg.: SRS
Okrasné rostliny Vrtalky 3 0,1 %
Okrasné rostliny Třásněnka západní 3 0,1 %
Okrasné rostliny Sviluška ovocná 3 0,06 %
Okrasné rostliny Třásněnky 3 0,1 %
Okrasné škoky Svilušky AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Okrasné škoky Třásněnky AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Okrasné škoky Mera jabloňová AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Okrasné škoky Mera ovocná AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Okrasné škoky Mera skvrnitá AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Okurka Sviluška ovocná 7 0,06 % okurka ve skleníku a foliovník
Okurka Třásněnka západní 7 0,1 % okurka ve skleníku a foliovník
Okurka Třásněnky 7 0,1 % okurka ve skleníku a foliovník
Okurka Vrtalky 7 0,1 % okurka ve skleníku a foliovník
Ovocné školky Třásněnky AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Mera jabloňová AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Mera ovocná AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Mera skvrnitá AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Svilušky AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Paprika Vrtalky 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Paprika Třásněnka západní 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Paprika Sviluška ovocná 3 0,06 % ve skleníku a foliovníku
Paprika Třásněnky 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Rajče Třásněnky 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Rajče Vrtalky 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Rajče Třásněnka západní 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Rajče Sviluška ovocná 3 0,06 % ve skleníku a foliovníku
DuPont CZ s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail