Chemap Agro s.r.o.

OPTIMUS

Účinná látka

OPTIMUS

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do ozimých obilnin.

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l/ha.
Přípravek lze použít max. 1× v plodině.
Ječmen jarní: Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně ve vývojové fázi BBCH 31–34 (fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm až fáze 4. kolénka).

Ječmen ozimý: Ošetření ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře ve vývojové fázi od BBCH 31 (fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm) do fáze BBCH 35 (5. kolénko je patrné).

Pšenice ozimá: Ošetření pšenice ozimé se provádí postemergentně na jaře ve vývojové fázi od BBCH 31 (fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm) do fáze BBCH 35 (5. kolénko je patrné).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Při použití přípravku nelze vyloučit mírné zbrzdění vývoje plodin.
Vliv přípravku na kvalitu výnosu ječmene ozimého konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání postemergentně 0,6 l max. 1×
Ječmen ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání postemergentně 1,2 l max. 1×
Pšenice ozimá zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání postemergentně 0,6 l max. 1×
detail