Chemap Agro s.r.o.

SPODNAM DC

Účinná látka

SPODNAM DC

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti 0,3 l TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 400 l
Hrách omezení ztrát při sklizni 1,25 l 55-70 l hrách na zrno
Ječmen jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti 0,3 l TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 300–400 l
Ječmen jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti 0,3 l TM s herbicidy 200–400 l
Květák omezení ztrát při sklizni 1,25 l 55-70 l semenné porosty
Lesní porosty snížení úletu, postřiku zvýšení odolnosti proti dešti 0,25 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Lesní porosty zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin 0,125 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Lesní půda zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin příprava půdy před zalesněním 0,125 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Lesní půda snížení úletu, postřiku zvýšení odolnosti proti dešti příprava půdy před zalesněním 0,25 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Nezemědělská půda snížení úletu, postřiku zvýšení odolnosti proti dešti 0,25 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Nezemědělská půda zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin 0,125 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Orná půda snížení úletu, postřiku zvýšení odolnosti proti dešti před setím, sázením, na strniště 0,25 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Orná půda zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin před setím, sázením, na strniště 0,125 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Pšenice ozimá zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti 0,3 l TM s herbicidy 200–400 l
Pšenice ozimá zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti 0,3 l TM s regulátory růstu 300 l
Pšenice ozimá zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti 0,3 l TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 300–400 l
Řepka olejka, jarní omezení ztrát při sklizni 1,25 l 55-70 l
Řepka olejka, ozimá omezení ztrát při sklizni 1,25 l 55-70 l
Všechny plodiny snížení úletu postřiku, zvýšení odolnosti proti dešti 0,25 % TM s herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny určené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Všechny plodiny snížení úletu, postřiku zvýšení odolnosti proti dešti 0,25 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Všechny plodiny zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin 0,125 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Všechny plodiny zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin 0,125 % TM s herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny určené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Všechny plodiny snížení úletu postřiku zvýšení odolnosti proti dešti 0,25 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy 100–1000 l plodiny určené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Všechny plodiny zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin 0,125 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy 100–1000 l plodiny určené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Železnice zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin 0,125 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
detail