Chemap Agro s.r.o.

picloram [pikloram]

4-amino-3,5,6-trichlorpyridin-2-karboxylová kyselina

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

GALERA
GALERA PODZIM
METAZAMIX
Agronutrition
detail