Chemap Agro s.r.o.

Acanto® Plus - nový širokospektrální fungicid s vysokou ekonomickou návratností

15. 04. 2017 Ing. Gerhard Herda, Ph.D.; DuPont Choroby Zobrazeno 116x

Acanto Plus je nový širokospektrální fungicid s registrací do obilnin, řepky a cukrové řepy. Poskytuje dlouhou (až 6 týdnů) preventivní, kurativní a eradikativní účinnost, která je podpořena unikátní kombinací účinných látek ze skupiny strobilurinů a triazolů. Tyto vlastnosti ještě umocňuje vylepšená SC (suspenzní koncentrát) formulace. Zajišťuje rychlý průnik účinných látek do rostlinných pletiv a jejich okamžitý účinek proti patogenu, zlepšuje pokrytí listu postřikovou kapalinou a vyšší odolnost vůči smyvu deštěm.

Agronutrition

Spolehlivě chrání výnos a návratnost vaší investice

řepce je Acanto Plus vysoce účinný vůči hlízence (sklerotiniové hnilobě), alternáriové skvrnitosti a fómové hnilobě. V plné dávce poskytuje přípravek vedlejší účinnost i proti plísni zelné. Ošetření vůči sklerotiniové hnilobě se provádí preventivně, podle signalizace, a to v čase před květem až do konce kvetení (BBCH 60–69). Na základě zonálních dat společnosti působí přípravek Acanto Plus i proti šedé a fómové hnilobě při aplikaci v jarním období (BBCH 31), konkrétně v počátku prodlužujícího růstu.

Pro řidší porosty řepky nebo v čase nižšího infekčního tlaku chorob doporučujeme dávku 0,75 l/ha. Pro výnosově perspektivní porosty nebo u zvýšeného infekčního tlaku chorob volíme dávku 1,0 l/ha. Vyšší dávkou znásobíme plnou fungicidní clonu o efekt ozelenění porostu (green efekt) působením picoxystrobinu, které se projeví vyšší asimilací rostlin a zvýšením výnosu. Zároveň prodloužíme dobu ochrany porostů řepky proti klíčovým chorobám.

Registrace v obilninách zahrnuje následující plodiny - pšenici, ječmen, žito a tritikale. Acanto Plus využijeme jako základní robustní ošetření porostů nebo ve sledu fungicidních ošetření jako T2 ošetření. Přípravek vyniká flexibilitou v použití a lze ho aplikovat od fáze odnožování až do konce květu obilnin preventivně nebo při zjištění prvních příznaků chorob. Již základní dávka 0,75 l/ha vyniká vysokou účinností vůči širokému spektru chorob. Pro sólo aplikace doporučujeme plnou dávku 1,0 l/ha.

cukrovce přípravek využijete proti skvrničnatce, větevnatce, padlí a rzím. Lze zde volit sólo dávku nebo aplikovat přípravek dvakrát podle infekčního tlaku v daném ročníku.

Hlavní přínosy aplikace přípravku Acanto Plus:

  • plně systémový účinek, rychlá absorpce - chrání i nové přírůstky,
  • možnost použití v různých termínech ošetření jednotlivých plodin,
  • pozitivní fyziologický efekt („green efekt“) s vyšší výnosovou odezvou,
  • silný preventivní (protektivní), kurativní a eradikativní účinek,
  • výborný v účinnosti vůči rzím a původcům listových skvrnitostí,
  • v roce 2017 zvýhodněné 200 l balení.

Výsledky prověřené praxí v roce 2016:

a) S přípravkem Acanto Plus bylo dosaženo výborného výnosového a ekonomického výsledku v poloprovozních pokusech SPZO v pěstitelské sezóně 2015/16 (graf 1). Za zmínku stojí varianta s ošetřením na podzim (Caramba 0,8 l/ha), na jaře (Caramba 0,8 l/ha) a do květu (Acanto Plus 1,0 l/ha). V průměru výnosů 5 poloprovozních lokalit byl přírůstek výnosu +0,71 t/ha proti neošetřené kontrole. Což je v čistém zisku +4181 Kč/ha (navýšení výnosu × 10000 Kč/t - ceníková cena přípravků). Také díky vysoce příznivé ceně je to nejlepší výsledek.

b) V mezinárodní soutěži pěstebních technologií pšenic v roce 2016 v Kroměříži se varianta společnosti DuPont ošetřená Talius + Soligor (0,1 + 0,7 l/ha) následovaná přípravkem Acanto Plus (1,0 l/ha) umístila na 2. místě v celkovém výnosovém srovnání.

Graf 1: Výnos semen ozimé řepky po aplikaci fungicidních sledů (2015/16, SPZO)
Graf 1: Výnos semen ozimé řepky po aplikaci fungicidních sledů (2015/16, SPZO)

Související články

Účinnost přípravku Orvego® k plísni chmelové ve chmelu

16. 05. 2017 RNDr. Jana Volková; BASF Choroby Zobrazeno 168x

Osiris® - ochraňte vaše porosty až do konce

15. 05. 2017 Ing. Matúš Czakó; BASF Choroby Zobrazeno 112x

Změny ve spektru a hospodářském významu škodlivých činitelů u brambor

11. 05. 2017 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Choroby Zobrazeno 287x

Rubric XL - unikátní kombinace účinných látek

07. 05. 2017 Ing. Pavel Vrzala; FMC Agro Česká republika spol. s r. o. Choroby Zobrazeno 130x

Živá voda jménem Mandarin

05. 05. 2017 Ing. Jakub Řezanina; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 137x

Další články v kategorii Choroby

detail