Chemap Agro s.r.o.

Poznámky k výskytu chorob řepky na podzim 2016

17. 04. 2017 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 546x

V listopadu a prosinci 2016 jsme měli možnost hodnotit zdravotní stav několika dodaných vzorků ozimé řepky. A přes některé zažité představy konstatuji, že jsme objevili dost, i když ani v jednom případě nešlo o výskyt onemocnění, který by bezprostředně vzbuzoval obavy o další vývoj porostu.

V listopadu jsme z bezpříznakových listů v jednom případě izolovali Sclerotinia sclerotiorum. Z kořenů poškozených primárně žírem květilky a následně s příznaky hniloby jsme izolovali Fusarium sp. Na listech se objevily skvrnitosti vyvolané fomovou hnilobou (černání stonků řepky).

V prosinci jsme konstatovali přítomnost živého padlí (obr. 1). Zaznamenali jsme vyšší výskyt fomové hniloby (černání stonku řepky) na listech - přitom plodnice byly živé, po hodině v teple a při ovlhčení listů se začaly uvolňovat výtrusy (obr. 2). Především u kořenů poškozených žírem se objevily první příznaky fomy ve vnitřním pletivu krčků a kořenů (obr. 3). U některých listů bylo patrné slabé poškození plísní zelnou (Peronospora brassicae), ale patogen nebyl již mikroskopicky zjistitelný. Dále jsme zjistili primární příznaky cylindrosporiózy řepky (původce Pyrenopeziza brassicae). V této fázi jsou symptomy onemocnění téměř neviditelné - deformace pletiva řapíků, nervatury listů, nepatrné bílé „tečky“, snadno zaměnitelné s povrchovým znečištěním listu (obr. 4).

Obr. 1: Mycelium padlí na listu řepky
Obr. 1: Mycelium padlí na listu řepky

Obr. 2: Z plodnic houby Phoma lingam se uvolňují výtrusy
Obr. 2: Z plodnic houby Phoma lingam se uvolňují výtrusy

Obr. 3: První příznaky fomy ve vnitřním pletivu krčků rostlin řepky
Obr. 3: První příznaky fomy ve vnitřním pletivu krčků rostlin řepky

Obr. 4: Primární příznaky cylindrosporiózy
Obr. 4: Primární příznaky cylindrosporiózy

Prognóza výskytu chorob

Můžeme tedy konstatovat, že všechny potenciálně nebezpečné houbové patogeny jsou v porostech přítomny. Pro další vývoj houbových chorob řepky bude mít rozhodující význam průběh zimního počasí.

Pokud teplota nepoklesne alespoň na týden na hodnoty pod -7 °C i přes den a v noci nejméně na  -10 °C a srážky budou normální nebo nadnormální, je vysoce pravděpodobné, že v předjaří a brzy na jaře se ve významnější míře projeví fomová hniloba - především u porostů, kde nebyl v podzimním období použit regulátor růstu s fungicidním účinkem a cylindrosporióza (obr. 5, 6), avšak pozor na záměnu s mrazovým poškozením.

V případě bílé sklerociové hniloby lze očekávat viditelné příznaky až od dubna a to podle naší zkušenosti bez ohledu na průběh počasí - ten ovlivní jen četnost a intenzitu výskytu choroby. Větší výskyt plísně lze očekávat také až od dubna a to jen u porostů příliš hustých, málo nebo naopak přehnojených dusíkem, případně silněji zaplevelených.

Houby rodu Fusarium mohou zhoršit projevy napadení fomou a poškození kořenů žírem škůdců. Při silnějším napadení rostliny fuzárii může následně dojít až k usychání šešulí.

Obr. 5: Příznaky cylindrosporiózy na listu řepky v předjaří
Obr. 5: Příznaky cylindrosporiózy na listu řepky v předjaří

Obr. 6: Příznaky pokročilé cylindrosporiózy na listu řepky
Obr. 6: Příznaky pokročilé cylindrosporiózy na listu řepky

Mšice a virózy

Pro úplnost je nutné upozornit na dosavadní výsledky virologických pracovišť (ČZU, VÚRV, ÚKZÚZ) za dané období, které potvrzují, že po extrémně silném výskytu mšic v podzimním období: mšice broskvoňová (Myzus persicae) a mšice zelná (Brevicoryne brassicae) - významní přenašeči virů, je většina dodaných vzorků pozitivních z hlediska virových chorob (obr. 7). Byly potvrzeny virus západní žloutenky řepy (Beet western yellow virus) a virová mozaika vodnice (Turnip mosaic virus).

Obr. 7: Příznaky napadení řepky mšicemi a virovou chorobou (říjen 2016)
Obr. 7: Příznaky napadení řepky mšicemi a virovou chorobou (říjen 2016)

Doporučení

Z uvedeného vyplývá, že se nijak nemění potřeba včasného předjarního hodnocení porostů a na základě potřeby provedení jarního ošetření proti fomové hnilobě. V případě (současného) výskytu cylindrosporiózy je možné použít přípravky s účinnou látkou metconazole, registrován je i jeden přípravek s účinnou látkou tebuconazole.

U porostů s potvrzeným výskytem virového onemocnění a jinak přijatelným zdravotním stavem bude dobré posílit listovou výživu - vhodné by byly přípravky s obsahem síry. Pozor na časné nálety mšic, a tím další šíření virů.

Poznámky k výskytu chorob řepky na podzim 2016

Obr. 1: Mycelium padlí na listu řepky
Obr. 2: Z plodnic houby Phoma lingam se uvolňují výtrusy
Obr. 3: První příznaky fomy ve vnitřním pletivu krčků rostlin řepky
Obr. 4: Primární příznaky cylindrosporiózy
Obr. 5: Příznaky cylindrosporiózy na listu řepky v předjaří
Obr. 6: Příznaky pokročilé cylindrosporiózy na listu řepky
Obr. 7: Příznaky napadení řepky mšicemi a virovou chorobou (říjen 2016)

Související články

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy - Rezistence ječmene vůči padlí

19. 08. 2017 Doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Choroby Zobrazeno 126x

Fungicid nové generace představen na poli

16. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Choroby Zobrazeno 105x

Choroby sóje

14. 08. 2017 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o. z. Choroby Zobrazeno 128x

Rezistence obilnin vůči viru žluté zakrslosti ječmene

03. 08. 2017 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 192x

Na které mořidlo byste měli letos vsadit?

02. 08. 2017 Ing Renata Salavová; Syngenta Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 163x

Další články v kategorii Choroby

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
6%
2%
21%
4%
51%
detail