Chemap Agro s.r.o.

Jarní ječmen nepolehne

06. 06. 2017 Ing. Josef Suchánek; Bayer Ochrana obecně Zobrazeno 141x

Regulace růstu jarního ječmene patří k velmi důležitým opatřením zejména v intenzivních technologiích pěstování. Regulací růstu rozumíme celkové ovlivnění porostu vedoucí nejen ke zvýšení odolnosti proti poléhání, ale i ke zvýšení výnosu a udržení kvality zrna. Nejdelší internodia se u jarního ječmene nacházejí pod klasem, proto je rozhodující termín pro ochranu proti polehnutí v době před metáním. Poléháním jarního ječmene dochází k přímým ztrátám na výnose a ke znehodnocení kvality produkce.

Pozitivního efektu lze dosáhnout správným použitím regulátoru Cerone 480 SL, který je nezastupitelný v moderní technologii pěstování ječmene. Maximální použitelná dávka je 0,75 l/ha, kterou je třeba upravit podle odolnosti odrůdy proti poléhání, půdních podmínek, intenzity hnojení dusíkem, hustoty porostu a průběhu počasí. Při volbě dávky je nutné také zohlednit použití dalších regulátorů a případné kombinace s fungicidy. Cerone 480 SL se zpravidla aplikuje až v době, kdy reálně nastává nebezpečí polehnutí porostu. Nejběžnější možností je použití jednorázové dávky na začátku naduřování listové pochvy (BBCH 41–42). Nejpozdějším termínem pro aplikaci je fáze naduřelé pochvy praporcového listu (BBCH 45). V letošním roce je nově použití bez omezení v OP II. st. zdrojů podzemní a povrchové vody.

K ochraně porostu jarního ječmene proti polehnutí lze přistoupit již na začátku sloupkování použitím dvousložkového regulátoru růstu Spatial Plus. Tento kombinovaný přípravek obsahuje dvě účinné látky navzájem se doplňující ve způsobu účinku - ethephonchlomequat chloride. Zpevňuje a zkracuje stébla v průběhu sloupkování a zvyšuje tak jejich odolnost proti poléhání. Kromě toho při aplikaci v ranější růstové fázi zpevňuje báze rostlin a podporuje kořenový systém. Ječmen jarní se ošetřuje dávkou v rozmezí 1,0–1,5 l/ha v první polovině sloupkování (BBCH 32–34). Dávku je třeba upravit, resp. snížit podle aktuálního stavu. Aplikace jednoho regulátoru na začátku sloupkování zpravidla postačuje u méně poléhavých odrůd.

Zkrácený a vyrovnaný jarní ječmen při použití Cerone 480 SL (Ditana Velká Bystřice 2016)
Zkrácený a vyrovnaný jarní ječmen při použití Cerone 480 SL (Ditana Velká Bystřice 2016)

Při vyšším riziku polehnutí, u náchylných odrůd k poléhání a především v silných, dobře odnožených porostech lze použít také systém regulace: 1,0–1,25 l/ha Spatial Plus od fáze 2. kolénka (BBCH 32–33) a následně 0,3–0,5 l/ha Cerone 480 SL v pozdější růstové fázi (BBCH 39–45). Dlouhodobě tento sled regulátorů poskytuje spolehlivou ochranu proti polehnutí a přínos v podobě navýšení výnosu.

Spatial Plus působí v rostlinách pozvolně a šetrně. Je vhodný pro cílenou nebo preventivní ochranu jarního ječmene proti polehnutí. Vyrovnaný porost se silnými stébly má daleko lepší předpoklad pro udržení požadovaného zdravotního stavu. Správná regulace porostu v kombinaci s účinnou fungicidní ochranou vede ke zvýšení výnosu a podpoře kvality sklizené produkce. Aplikaci nemá smysl provádět u porostů, které již začaly poléhat.

Cerone 480 SLSpatial Plus jsou mísitelné s běžně používanými fungicidy (např. Boogie Xpro, Delaro, Hutton, Prosaro 250 EC), insekticidy (např. Decis Mega, Proteus 110 OD) a ověřenými listovými hnojivy. Při použití kombinací s jinými přípravky je třeba se řídit návodem k použití příslušného přípravku a kompatibilitu směsi předem ověřit v malé nádobě ve správném poměru. Na základě zkušeností v případě kombinací regulátorů s fungicidem Delaro nebo Boogie Xpro postačují dávky Cerone 480 SL do 0,5 l/ha a Spatial Plus do 1,0–1,25 l/ha. Regulátory na bázi ethephonu nelze mísit s herbicidy, koncentrovaným hnojivem DAM 390 a s přípravky obsahujícími dithiokarbamáty, síru a měď. Rovněž není doporučeno mísit s kapalnými hnojivy dodávajícími více než 10 kg N/ha.

Graf 1: Vliv aplikace regulátoru růstu na porost jarního ječmene (Xanadu, průměr 2015-16 , Ditana spol. s r.o. Velká Bystřice)
Graf 1: Vliv aplikace regulátoru růstu na porost jarního ječmene (Xanadu, průměr 2015-16 , Ditana spol. s r.o. Velká Bystřice)

Jarní ječmen nepolehne

Zkrácený a vyrovnaný jarní ječmen při použití Cerone 480 SL (Ditana Velká Bystřice 2016)

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2017

15. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 226x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2017

14. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 175x

Časné výsevy řepky vyžadují silnou morforegulaci

01. 08. 2017 Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D., Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Ochrana obecně Zobrazeno 348x

Dny pro mák s množstvím informací

31. 07. 2017 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 145x

Speciální plodiny a profesionální smáčedla

26. 07. 2017 Ing. Zdeněk Peza; Adama CZ s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 133x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
Moluskocid Axcela

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
5%
3%
18%
5%
45%
detail