Chemap Agro s.r.o.

Význam precizního zemědělství v EU

03. 07. 2017 Ing. Petr Štěpánek; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 237x

Společnost Yara otevřela 23. května 2017 dveře svého globálního agronomického výzkumného a vývojového centra více než 70 odborníkům, zemědělcům, zástupcům průmyslu a členům institucí EU a vlád členských států. Všichni účastníci se zúčastnili workshopu zaměřeného na hlavní úkoly precizního zemědělství.

Agronutrition

„Metody precizního zemědělství slibují zvýšení množství a kvality zemědělské produkce a zároveň nižší potřebu vstupů (voda, energie, hnojiva, pesticidy atd.),“ jak uvádí nedávná studie institutu European Parliament Research Service, která také doporučuje, aby precizní zemědělství bylo jednou z klíčových otázek, které je třeba řešit v rámci další SZP.

Během panelové diskuse definoval Jurgen Tack, vědecký ředitel Evropské organizace vlastníků půdy, precizní zemědělství jako „kompletní soubor metodik, díky nimž lze dosáhnout zvýšení produktivity a současně prospět životnímu prostředí. Jsem si naprosto jist, že se této příležitosti musíme chopit.“

Z diskusí u kulatého stolu vyplynulo, že precizní zemědělství je často považováno za cestu vpřed, zejména pro generaci „přelomu tisíciletí“. Většina účastníků se však shodla na tom, že precizní zemědělství stále ještě potřebuje podporu, aby se stalo hlavním a samohybným proudem. V on-line průzkumu odpovědělo 81 % respondentů kladně na otázku, zda by zavádění precizního zemědělství mělo dostávat podporu z EU a státních orgánů jednotlivých zemí.

Diskuse u kulatého stolu
Diskuse u kulatého stolu

Richard Burkinshaw představuje nástroj Cool Farm Tool, on-line kalkulačku skleníkových plynů a biodiverzity pro zemědělce (www.coolfarmtool.org)
Richard Burkinshaw představuje nástroj Cool Farm Tool, on-line kalkulačku skleníkových plynů a biodiverzity pro zemědělce (www.coolfarmtool.org)

Panelová diskuse: zleva, Liz McNamara Hundere (Yara), Louis Mahy (Evropská komise), Ulrich Adam (CEMA), Luc Vernet (Farm Europe), Tiffanie Stephani (Fertilizers Europe) a Jurgen Tack (ELO)
Panelová diskuse: zleva, Liz McNamara Hundere (Yara), Louis Mahy (Evropská komise), Ulrich Adam (CEMA), Luc Vernet (Farm Europe), Tiffanie Stephani (Fertilizers Europe) a Jurgen Tack (ELO)

„Vzhledem k rozmanitosti a složitosti zemědělství EU se takovéto prosazení nemůže uskutečňovat bez rámce umožňujícího flexibilitu a určitou podporu orgánů,“ uvedl během své prezentace zástupce z řad zemědělců. Tento názor podpořila Tiffani Stephaniová z organizace Fertilizers Europe a zdůraznila, že „současná ekologická opatření jsou velmi přesně vymezená, částečně z důvodu kontroly, a omezují tak možnost zemědělců zvyšovat produktivitu a zároveň přispívat k ochraně životního prostředí. Precizní zemědělství je ve skutečnosti řešením, které je flexibilnější a poskytuje jim více možností přizpůsobení svých postupů.“

Jiné myšlenkové směry, o nichž se během schůzky diskutovalo, se týkaly odměňování ekologických přínosů precizního zemědělství, které si zaslouží podporu prostřednictvím společné zemědělské politiky (SZP), a předpokládaného postupného zavádění precizního zemědělství, mimo jiné z důvodu vzájemné provázanosti s dalšími politikami EU. Rychlejší prosazování precizního zemědělství v zájmu zachování jeho udržitelné konkurenceschopnosti je však uznáváno a nelze vyčkávat, až budou zavedeny všechny podmínky a předpoklady. Jinými slovy: „nepodporujte cíl, podporujte cestu.“

Brzy bude k dispozici podrobná odezva z diskusí u kulatého stolu a panelových diskusí, aby užitečné myšlenky vzniklé během workshopu žily dál a byly i nadále rozvíjeny. A jak připomněl Luc Vernet z organizace Farm Europe, „tento den je důkazem, jak rychle se toto odvětví vyvíjí. Potřebujeme, aby další krok politiky vycházel z tohoto sektoru. Jaká je situace? Kam směřujeme a kam chceme dojít? Zahájení diskuse se všemi zainteresovanými stranami je klíčem k úspěchu a správnou cestou k iniciaci širšího zavádění precizního zemědělství.“

Den nabízel možnost praktických ukázek nástrojů precizního zemědělství, včetně populárních bezplatných aplikací, jako je např. ImageIT. Jako hosté přednášeli členové Evropské komise, zástupci zemědělců a zástupci průmyslu. Při diskusích u kulatého stolu si účastníci také vyměňovali názory na to, jak začlenit precizní zemědělství do transformace evropského zemědělství prostřednictvím SZP.

Připraveno podle tiskové zprávy.

Praktická ukázka precizního zemědělství (zařízení Yara N-Sensor
Praktická ukázka precizního zemědělství (zařízení Yara N-Sensor)

Praktická ukázka precizního zemědělství (zařízení Yara N-Sensor)
Praktická ukázka precizního zemědělství (aplikace ImageIT)

Význam precizního zemědělství v EU

Praktická ukázka precizního zemědělství (zařízení Yara N-Sensor)
Praktická ukázka precizního zemědělství (zařízení Yara N-Sensor)
Diskuse u kulatého stolu
Richard Burkinshaw představuje nástroj Cool Farm Tool, on-line kalkulačku skleníkových plynů a biodiverzity pro zemědělce (www.coolfarmtool.org)
Panelová diskuse: zleva, Liz McNamara Hundere (Yara), Louis Mahy (Evropská komise), Ulrich Adam (CEMA), Luc Vernet (Farm Europe), Tiffanie Stephani (Fertilizers Europe) a Jurgen Tack (ELO)

Související články

Morfologická variabilita meziplodin

26. 07. 2017 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol Technologie pěstování Zobrazeno 190x

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice na siláž

28. 06. 2017 Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Ing. Antonín Šedek; P & L, spol. s r. o. Technologie pěstování Zobrazeno 418x

Metoda strip-till aneb jak pěstovat kukuřici šetrně

02. 06. 2017 Ing. Marcel Herout; ZD Krásná Hora nad Vltavou a. s. Technologie pěstování Zobrazeno 2438x

Zásady pěstování a integrované ochrany olejného lnu v ČR

09. 05. 2017 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, CSc.; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Technologie pěstování Zobrazeno 552x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail