Chemap Agro s.r.o.

Listová výživa a stimulace kukuřice

18. 06. 2017 Ing. Lucie Dundálková; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 154x

V roce 2016 sice poklesla osevní plocha kukuřice na zrno na 79 303 ha (v roce 2015 to bylo 93 575 ha), zato osevní plocha kukuřice pěstované na siláž a na zeleno vzrostla o 10 000 ha na 241 500 ha. Kukuřice se tak, díky svému širokému využití, postupně stává po pšenici a ječmeni druhou nejvýznamnější obilninou našeho zemědělství. Proto se naše společnost zaměřila na vývoj nových listových hnojiv a stimulátorů určených přímo do kukuřice.

Agronutrition

Počet vstupů do porostů kukuřice během vegetace je stále velmi omezen, proto jsme v posledních letech vytvořili nově koncipované přípravky určené přímo do kukuřice. Tyto přípravky kombinují nejdůležitější živiny a jsou určené buď jako doplňková listová výživa nebo jako stimulační hnojivo sloužící k regeneraci po nastalých vegetačních stresech, protože kukuřice je velmi citlivá na aplikaci pesticidních přípravků, a také citlivě reaguje na teplotní změny a stresy především v počátečních fázích růstu. Tyto přípravky lze snadno kombinovat s aplikací herbicidů, fungicidů i insekticidů.

V roce 2014 jsme navrhli listové stimulační hnojivo Zeastim, které kromě významných živin (dusík, fosfor a chelátový zinek) obsahuje i proauxinové stimulační látky, které vykazují protistresový účinek a mají společně s fosforem pozitivní vliv na tvorbu kořenového systému. Zeastim aplikujeme v dávce 1,5–2,5 l/ha. Pozitivní vliv aplikace Zeastimu na výnosové prvky se nám prokázal v tříletých maloparcelových pokusech na dvou lokalitách (ČZU – Červený Újezd, VÚRV Piešťany-Borovce). Na obou lokalitách se díky aplikaci Zeastimu zvýšila HTZ, hmotnost palic na rostlinách, a také konečný výnos jak u silážní, tak u kukuřice sklizené na zrno (tab. 1 a 2). Samotný výnos zrna byl za dvouletý průměr navýšen o 7 % u dřívější aplikace Zeastimu a o 8 % u aplikace s insekticidem v Piešťanech. Na ČZU byl tříletý průměr navýšen o 3 % u dřívější aplikace Zeastimu a o 6 % u aplikace s insekticidem. Výnos zelené silážní hmoty byl u obou variant na lokalitě ČZU navýšen o 6 % proti neošetřené kontrole. Z výsledků lze zatím konstatovat, že pozdější aplikace Zeastimu se lépe promítne do konečného výnosu zrna.

Tab. 1: Výnos zrna a zelené hmoty kukuřice po aplikaci Zeastimu

Varianta

2016

2015

2014

Průměr

t/ha

%

t/ha

%

t/ha

%

t/ha

%

VÚRV Piešťany, výnos zrna

Kontrola

nezaloženo

5,8

100,0

8,5

100,0

7,2

100,0

Zeastim - 4. list

6,2

106,9

9,2

108,2

7,7

107,7

Zeastim - s ošetřením proti zavíječi

6,6

113,8

8,9

104,7

7,8

108,4

ČZU, výnos zrna

Kontrola

11,88

100

4,4

100,0

9,7

100,0

8,7

100,0

Zeastim - 4. list

12,25

103,1

4,6

104,1

10,1

104,4

9,0

103,8

Zeastim - s ošetřením proti zavíječi

11,96

100,7

4,7

107,2

11,0

113,8

9,2

106,7

ČZU, výnos zelené hmoty - siláž

Kontrola

27,04

100,0

53,1

100,0

27,4

100,0

35,8

100,1

Zeastim - 4. list

29,07

107,5

55,8

105,1

29,1

106,2

38,0

106,1

Zeastim - s ošetřením proti zavíječi

28,2

104,3

57,5

108,3

28,2

102,9

38,0

106,1

Zdroj: VÚRV Piešťany, Ing. R. Hašana, PhD. (odrůda: 2015 Dalmac, 2014 Amadeo); ČZU Ing. J. Tomášek, Ph.D. (odrůda Rolandinio)

Tab. 2: Vliv aplikace Zeastimu na výnosové parametry kukuřice

Varianta

HTZ

Hmotnost palice

2015

2014

2015

2014

g

%

g

%

g

%

g

%

Kontrola

317,7

100,0

311

100,0

160

100,0

215

100,0

Zeastim - 4. list

323,8

101,9

334

107,4

170

106,3

224

104,2

Zeastim - s ošetřením proti zavíječi

327,1

103,0

340,9

109,6

190

118,8

225,5

104,9

Zdroj: VÚRV Piešťany, Ing. R. Hašana, PhD. (odrůda: 2015 Dalmac, 2014 Amadeo)

Jestliže není porost kukuřice vystaven žádnému stresu, je vhodné podpořit výživný stav rostlin během intenzivního nárůstu hmoty aplikací kombinovaného hnojiva K 3, které obsahuje základní živiny, mikroelementy a benefiční prvek. Je založeno na vysokém obsahu fosforu a zinku jako prvků, na které kukuřice velmi pozitivně reaguje při tvorbě výnosu. Dále obsahuje kromě dusíku a draslíku také měď, bór, molybden a titan, ten má podle posledních studií velmi pozitivní vliv na výši výnosu. Hnojivo lze aplikovat společně s jakýmkoliv vstupem do porostu od fáze 4. listu kukuřice v dávce 2,0–6,0 l/ha v závislosti na růstové fázi kukuřice. Při aplikaci střední dávky K 3 (tedy 4,0 l/ha) dodáme do porostu mimo jiné i 60 g/ha zinku v chelátové EDTA vazbě a 720 g/ha fosforu.

V případě, že není třeba řešit žádný významný deficit živin, ani nastalé stresové podmínky, je při dnešní výnosové hladině třeba pamatovat pouze na jeden mikroprvek, na jehož aplikaci reaguje kukuřice velmi pozitivně, a to je zinek. Ten lze aplikovat v průběhu celé vegetace ve formě plně chelátového listového hnojiva Lister Zn v dávkách 1,0–2,0 l/ha. V našich maloparcelkových pokusech jsme testovali vliv aplikace zinku (Lister Zn) společně s fosforem (Folit P v dávce 2,0 l/ha) na zlepšení kvality porostu kukuřice. Přípravky byly aplikovány v termínu od 4. listu společně s herbicidem. Díky aplikaci listových hnojiv došlo vždy k posílení kvality porostu, to se samozřejmě promítlo i do konečného výnosu. Během tříletého testování došlo v průměr k navýšení výnosu o 7 % proti neošetřené kontrole (tab. 3).

Tab. 3: Vliv aplikace listových hnojiv na výnos zrna kukuřice

Varianta

Výnos zrna

Průměr za 3 roky

ČZU 2016

VÚRV 2015

VÚRV 2014

t/ha

%

t/ha

%

t/ha

%

t/ha

%

Kontrola

11,88

100,0

5,81

100,0

8,54

100,0

8,7

100,0

Lister Zn + Folit P

12,67

106,6

6,28

108,1

9,31

109,0

9,4

107,7

Zdroj: ČZU 2016, Ing. J. Tomášek, Ph.D. (odrůda Rolandinio), VÚRV Piešťany, Ing. R. Hašana, PhD. (odrůda: 2015 Dalmac, 2014 Amadeo)

Dosavadní maloparcelové výsledky poukazují, že díky aplikaci stimulátorů nebo listových hnojiv dochází k zlepšení kvality porostu kukuřice. Proto budeme rádi, pokud si je vyberete, vyzkoušíte a vytvoříte si vlastní systém listové výživy a stimulace, který bude vyhovovat specifikům vašich porostů.

Související články

Uplatnění listové výživy a stimulace růstu v technologii pěstování cukrové řepy

22. 05. 2017 Ing. Jaroslav Urban, Ph.D., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Listová hnojiva Zobrazeno 382x

INNVIGO Agrar CZ s.r.o. představuje hnojiva Opti

29. 04. 2016 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Listová hnojiva Zobrazeno 1000x

Mimokořenová výživa je součástí systému hnojení rostlin

20. 04. 2015 Ing. Petr Škarpa, Ph.D., Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc., Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Listová hnojiva Zobrazeno 3559x

Listová výživa - významný faktor pri pestovaní poľnohospodárskych plodín

30. 04. 2011 Ing. Ladislav Varga, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Listová hnojiva Zobrazeno 8764x

Výnos a jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem

22. 07. 2009 Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc., Ing. Michaela Nečasová, Ph.D., Ing. Luděk Tyšer, Ph.D., Ing Listová hnojiva Zobrazeno 6866x

Další články v kategorii Listová hnojiva

detail