Chemap Agro s.r.o.

Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý a konopí

17. 05. 2005 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 14278x

Osoby které pěstují mák setý a konopí na ploše větší než 100 m2 jsou povinny tuto plochu pěstování nahlásit. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách ve znění pozdějších novel. Dne 26. 4. 2005 vstoupila v platnost vyhláška č. 151/2005 Sb., která stanovuje vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři.

Agronutrition

Osoby které pěstují mák setý a konopí na ploše větší než 100 m2 jsou povinny tuto plochu pěstování nahlásit. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách ve znění pozdějších novel. Dne 26. 4. 2005 vstoupila v platnost vyhláška č. 151/2005 Sb., která stanovuje vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři. Celé znění vyhlášky zde.

Osoby pěstující mák setý a konopí na ploše větší než 100 m2 jsou povinny do 31. 5. nahlásit výměru a přesnou specifikaci plochy pěstování uvedených plodin. Pět dnů před předpokládanou sklizní plodiny nebo zlikvidováním porostu je pěstitel povinen nahlásit plochu takto zneškodněné plodiny. Do konce roku, tzn. k 31. 12., je pěstitel povinen předložit celkový výkaz o roční sklizni. Výkazy se předávají celnímu uřadí ve třech vyhotoveních, výkaz o celkové sklizni se předkládá ve 4 vyhotoveních.


Pro snadné vyplnění můžete využít přiložené formuláře
připravené redakcí www.agromanual.cz v MS Excel v kompletním návodem u jednotlivých bodů můžete otevřít zde.

Pro vyplnění můžete také použít formuláře z Celní správy ČR, která je správcem této evidence a jejich formuláře vám pro zjednodušení také nabízíme na tomto místě.

Hlášení osoby pěstující mák setý do 31. května roku o oseté výměře …zde.

Hlášení osoby pěstující konopí do 31. května roku o oseté výměře …zde.

Hlášení osoby pěstující mák setý v průběhu roku o výměře a způsobu zneškodnění …zde.

Hlášení osoby pěstující konopí v průběhu roku o výměře a způsobu zneškodnění …zde.

Hlášení osoby pěstující mák setý do 31. prosince roku o roční sklizni …zde.

Hlášení osoby pěstující konopí do 31. prosince roku o roční sklizni …zde.

Další informace získate na stránkách Celní správy ČR .

Související články

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2017

06. 06. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 981x

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (II)

22. 04. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Brno Legislativa Zobrazeno 577x

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (I)

27. 02. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Legislativa Zobrazeno 912x

Rizika při nákupu přípravků na ochranu rostlin

17. 01. 2017 Česká asociace ochrany Legislativa Zobrazeno 969x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2016

10. 01. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1282x

Další články v kategorii Legislativa

detail