Chemap Agro s.r.o.

Příprava slunečnice na sklizeň

25. 08. 2005 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Sklizeň Zobrazeno 11842x

Slunečnice je velmi náchylná plodina po celou dobu vegetace a jen precizní zvládnutí celé agrotechniky od setí až do sklizně muže zabezpečit kvalitní zhodnocení vložených prostředků. Desikace je až na výjimečně teplé roky nezbytnou přípravnou fází pro úspěšnou sklizeň slunečnice. O možnostech uplatnění sklizeného zrna značně rozhoduje jeho kvalita, která je dána především kvalitním dozrávání. Problémem se většinou stává dlouhá doba zrání a přechod chorob z úboru do semen.

Agronutrition

Slunečnice je velmi náchylná plodina po celou dobu vegetace a jen precizní zvládnutí celé agrotechniky od setí až do sklizně muže zabezpečit kvalitní zhodnocení vložených prostředků. Desikace je až na výjimečně teplé roky nezbytnou přípravnou fází pro úspěšnou sklizeň slunečnice. O možnostech uplatnění sklizeného zrna značně rozhoduje jeho kvalita, která je dána především kvalitním dozrávání. Problémem se většinou stává dlouhá doba zrání a přechod chorob z úboru do semen.
Desikace však má i několik dalších důvodů:
- Hlavní odůvodnění desikace je ve sladění zralosti celého porostu do jednoho termínu a umožnění bezproblémové mechanizované sklizně. Ošetření je zvláště potřebné, pokud dochází k nepravidelnému vzcházení porostu, které se později projevuje nestejnoměrným vzcházením a hlavně dozráváním.
- Desikace brání šíření houbových chorob v úborech, které se vyskytují hlavně na mechanicky a nebo jinak poškozených úborech a při vlhkém počasí během dozrávání.
- Důležitý je také vliv aplikace desikantů na redukci rizika zvýšení kyselosti oleje, která omezuje hlavně tržní uplatnění produkce.
- Významné je také použití v zaplevelených porostech. Toto opatření bývá aktuální zvláště v posledních letech, kdy vlivem jarního teplého průběhu počasí nedostatečně účinkují půdní herbicidy. Během vegetace mají především konkurenceschopnější plevele ideální podmínky pro růst a následně ovlivňují vlhkost porostu a průběh dozrávání. Zkrácení dozrávání umožňuje omezit sklizňové ztráty způsobené volně žijícím ptactvem, které mohou být významné hlavně na menších plochách v blízkosti lesů.

Z těchto poznatků je vidět, že nepoužití desikace má opodstatnění pouze na bezproblémových plochách při ideálním průběhu počasí v době dozrávání. Při volbě desikantu je nutno brát zřetel na rychlost účinku, zdravotní stav porostu a případně na zaplevelení pozemku. Desikace se provádí převážně letecky, ale i při použití vhodné pozemní techniky jsou ztráty způsobené pojezdem tolerovatelné a vynahradí způsobené škody. Z toho vyplývá další předpoklad pěstování kukuřice, kterým je výběr pozemku, na kterém bude možné provést leteckou aplikaci.
Pro účinnost je rozhodující termín provedení desikace, který je třeba zvolit tak, aby v porostu bylo již 80 % nažek dozrálých a jejich vlhkost byla pod 30 %. Při volbě desikantu je nutno brát zřetel na rychlost účinku, zdravotní stav porostu a případné zaplevelení.

REGLONE
Blokuje fotosyntézu a způsobuje destrukci pletiv. Účinkuje velice rychle a sklizeň je možná již za 7–9 dní po aplikaci. Tomu však musí odpovídat i vlhkost nažek při aplikaci - pod 25 % neboť dřívější aplikace může negativně ovlivnit výnos a kvalitu oleje. Jeho rychlý účinek výrazně omezuje výskyt a škodlivost botritidy v úborech. V zaplevelených porostech výrazně usnadní sklizeň. Desikant lze kombinovat s DAM 390, který urychlí rozpad posklizňových zbytků.

BASTA 15
Nepůsobí razantně jako Reglone; předností je pozvolnější a rovnoměrné dozrávání porostu. Postřik při vlhkosti nažek do 30 %, sklizeň následuje po 10–14 dnech. Výhodou je také současná likvidace plevelů.

HARVADE 25 F
Působí především jako regulátor dozrávání, kdy rostliny rychleji stárnou. Nepůsobí systémově a předpokladem dobrého účinku je zasažení celé rostliny při postřiku. Nepůsobí na plevele, proto není vhodný do zaplevelených porostů. Nejvhodnější termín pro aplikaci je při vlhkosti nažek 40–55 %, to je asi 16 dní před sklizní. Každý pěstitel slunečnice by se měl rozhodnout pro některý z uvedených desikantů na základě momentálního zdravotního stavu, vývojové fáze porostu, zaplevelení a průběhu klimatických podmínek v dané lokalitě. Při volbě vhodné dávky a termínu aplikace se řiďte Metodickou příručkou pro ochranu rostlin pro daný rok.

Související články

Kvalita odrůd pšenice ve sklizni 2016

13. 04. 2017 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Sklizeň Zobrazeno 24x

Výhled produkce sójových bobů pro rok 2016

25. 09. 2016 Ing. Přemysl Štranc Ph.D. a kol Sklizeň Zobrazeno 740x

Možnosti vyšetření kvality obilovin

02. 08. 2013 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Sklizeň Zobrazeno 3040x

Příprava obilnin na sklizeň

18. 06. 2005 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Sklizeň Zobrazeno 7920x

Další články v kategorii Sklizeň

DuPont CZ s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail