Chemap Agro s.r.o.

Bayer CropScience během 4 let investuje 7 miliard € do dalšího růstu

02. 10. 2012 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 3618x

Společnost Bayer CropScience staví na široké strategii a zaměřuje se na další výrazný růst ve střednědobém horizontu. Informovala o tom na výroční tiskové konferenci společnosti výkonná ředitelka společnosti Sandra E. Petersonová. „Společnost Bayer CropScience má nakročeno k vyššímu růstu, než bude činit růst trhu,“ uvedla. Ambice společnosti jsou podpořeny plány investic mezi lety 2011 a 2016 v celkové výši 7 miliard euro, které půjdou do výzkumu a vývoje, rozšiřování výrobních kapacit a zařízení na zpracování osiv.

Agronutrition
  • Částka 5 miliard € byla vyčleněna na výzkum a vývoj v období let 2011 až 2016

  • Investice ve výši 2 miliard € do výrobních kapacit a zařízení na úpravu osiv

  • Předpokládané navýšení odbytu nejméně o 4 miliardy €

  • Podíl odvětví osiv se do roku 2016 zdvojnásobí na 20 %

V rámci tohoto programu společnost Bayer CropScience směruje prostředky ve výši 5 miliard €  do vlastních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, aby vyvinula nová řešení pro zemědělce v oblasti osiv a nových chemicko-biologických možnostech ochrany rostlin. Tyto prostředky mají posílit již tak slibný kanál jednotných zemědělských řešení společnosti Bayer CropScience. Společnost předpokládá, že produkty uvedené na trh v tomto období budou mít celkově potenciál odbytu ve výši nejméně 4 miliard €. Společnost zároveň plánuje investice do nových výrobních kapacit a zařízení na zpracování osiv, aby vyšla vstříc rostoucí celosvětové poptávce po zemědělských surovinách. Ve stejném období tak na tyto investice vyčlení celkem 2 miliardy euro.

Na výroční tiskové konferenci výkonná ředitelka Petersonová zdůraznila, že společnost má dobré předpoklady k tomu, aby se stala motorem budoucího zemědělství tím, že zužitkuje příležitosti, které před sebou má. „Cílem společnosti Bayer CropScience je být průkopníkem řešení trvale udržitelných plodin, přičemž masivně investujeme do výzkumu a vývoje, stejně jako do výrobních kapacit, abychom vyšli vstříc globální poptávce po diferencovaných řešeních v oblasti pěstovaných plodin,“ uvedla ředitelka Petersonová. V srpnu společnost Bayer CropScience završila akvizici americké společnosti AgraQuest, která působí v oblasti eliminace škůdců biologickými prostředky, v hodnotě téměř 500 miliónů amerických dolarů, čímž si zajistila pevné místo na trhu biologických přípravků, u něhož se do roku 2020 předpokládá ztrojnásobení na bezmála 4 miliardy amerických dolarů.

Ředitelka Petersonová upozornila na výrazný pokrok, jakého společnost dosáhla od zavedení nové čtyřpilířové strategie. Tato čtyřpilířová strategie je založena na:

1) omlazení hlavní podnikatelské oblasti společnosti, kterou je  ochrany rostlin;
2) obnovení pozice zákazníka v rámci celého řetězce („od semínka až na pult“),
3) opětovné orientaci na inovace a
4) rozšíření činnosti společnosti v oblasti osiv.
 

„Naše čtyřpilířová strategie tuto společnost přetvořila a vytyčila nám cestu k budoucímu úspěchu,“ uvedla ředitelka Petersonová. „Zefektivnili jsme portfolio a vyvážili složení, a to při akceleraci potenciálu nových technologií. To vše hraje významnou roli v našem úsilí stát se motorem budoucího zemědělství.“

 Členové vedení společnosti Bayer CropScience zleva doprava: Lykele van der Broek (provozní ředitel), Michael Schulz (finanční ředitel), Rüdiger Scheitza (ředitel strategického a obchodního plánování), Sandra Peterson (výkonná ředitelka společnosti), Achim Noack (ředitel dodávek produktů), David Nicholson (vedoucí výzkumu a vývoje), Steffen Kurzawa (Vedoucí oddělení komunikace).
Členové vedení společnosti Bayer CropScience zleva doprava: Lykele van der Broek (provozní ředitel), Michael Schulz (finanční ředitel), Rüdiger Scheitza (ředitel strategického a obchodního plánování), Sandra Peterson (výkonná ředitelka společnosti), Achim Noack (ředitel dodávek produktů), David Nicholson (vedoucí výzkumu a vývoje), Steffen Kurzawa (vedoucí oddělení komunikace).
 

Prvotřídní výzkumně-vývojové portfolio

Strategie výzkumu a vývoje společnosti Bayer CropScience a její prvotřídní portfolio tvoří hlavní součásti razantního plánu, v jehož rámci společnost od roku 2011 do roku 2016 navýší investice do výzkumu a vývoje na 5 miliard euro. Tato strategie se zaměřuje na posílení výzkumně-vývojového portfolia společnosti v oblasti zemědělství, které patří mezi nejlepší v oboru, a to: zajišťováním diferencovaných řešení, vycházejících vstříc potřebám zákazníků; využíváním odborných znalostí společnosti v oblasti osiv, chemických a biologických přípravků, aby si společnost vybudovala jedinečné postavení v oblasti rostlinolékařství, budováním prvotřídní externí sítě, založené na otevřených inovacích.

„Díky našim odborným znalostem v oblasti osiv, chemie a biologických řešení zaujímá společnost Bayer CropScience v zemědělství jedinečné postavení,“ uvedl ředitel výzkumu a vývoje společnosti Bayer CropScience, Dr. C. David Nicholson. „Naším cílem je vypracovat integrovaná řešení pro plodiny, která poskytnou ucelenou škálu produktů a služeb pro celý cyklus pěstování – od sadby a osiva až k tomu, že jim pomůžeme, aby sklizeň dorazila čerstvá a v dokonalé podobě na regály prodejen.“

K dosažení tohoto cíle společnost Bayer CropScience sjednotila výzkumně-vývojovou činnost všech tří svých divizí a oborů. Díky tomu dokáže lépe zužitkovat všechny své schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje – od řešení problematiky plevelů, chorob a škůdců, přes odolnost vůči nepříznivým podmínkám a zlepšování výnosů, až po zaměření se na klíčové plodiny.

     

Nové produkty zvyšují potenciál prodeje

K potvrzení inovačního potenciálu společnosti Bayer CropScience její ředitelka Petersonová uvedla rozsáhlou škálu nových produktů, které společnost uvedla a uvede na trh v rozmezí let 2011 až 2016, přičemž přinese řešení pro hlavní plodiny. „Řešení na ochranu osiv a plodin, která vyvíjíme, jsou orientována na to, aby pěstitelům pomohla řešit některé z nejpalčivějších problémů, s nimiž se potýkají. Jsme přesvědčeni, že produkty v našem portfoliu nových řešení v oblasti osiv, chemické ochrany a biotechnologií jsou pro trh významným příslibem, přičemž maximální potenciál odbytu našich produktů uváděných na trh v letech 2011 až 2016 předpokládáme nejméně ve výši 4 miliard €,“ uvedla Petersonová.

Investice do kapacit na posílení výroby

Společnost Bayer CropScience má rovněž za cíl zajistit si budoucí růst investicemi do výrobních kapacit a zařízení na úpravu osiv. Prostřednictvím těchto investic má společnost zároveň za cíl posílení vůdčího postavení v odvětví, pokud jde o náklady a bezpečnost.

Na období let 2011 až 2016 společnost vyčlenila 2 miliardy euro na vybudování dalších zařízení na výrobu přípravků na ochranu rostlin a rovněž zařízení pro šlechtění odrůd, výrobu a zpracování osiv. V rámci těchto plánů bude společnost investovat do vyspělé technologie, výrazně rozšíří působnost v celosvětovém měřítku a zároveň posílí flexibilitu v oblasti dodávek po celém světě.

„Vzhledem k silné celosvětové poptávce, kterou u našich produktů očekáváme, výrazně rozšiřujeme kapacity našich špičkových účinných látek na ochranu rostlin, včetně prodejně nejúspěšnějších značek, jako je rodina fungicidů FoxTM či herbicidů LibertyTM / BastaTM,“ uvedl globální ředitel společnosti Bayer CropScience pro dodávky přípravků, Achim Noack.

Společnost v rámci plánů diverzifikace rozšiřuje vlastní celosvětovou šlechtitelskou síť o další plodiny. „Naším cílem je aplikace vlastních odborných znalostí z oblasti výrobního a dodavatelského řetězce na dynamicky se rozvíjející celosvětovou infrastrukturu produkce osiv a jejich zpracování,“ zdůraznil Achim Noack.

Podíl v oblasti osiv se do roku 2016 zdvojnásobí

Ředitelka Petersonová zároveň zdůraznila, že podnikání společnosti v oblasti osiv - které bylo dříve známo pod názvem BioScience - má nejlepší předpoklady k tomu, aby navázalo na dynamický růst. „Do roku 2016 předpokládáme zdvojnásobení příspěvku oddělení osiv k celkovým tržbám společnosti na zhruba 20 procent,“ uvedla. Tento útvar zaznamenal v první polovině letošního roku nárůst tržeb o 21 procent, a to díky výraznému nárůstu u plodin pěstovaných na rozsáhlých plochách.

Připraveno podle tiskové zprávy Bayer CropScience z tiskové konference v Monheimu nad Rýnem konané dne 20. září 2012.

All photos © Bayer CropScience AG

Související články

Slovenská příloha Agromanuálu

07. 04. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 11841x

BASF v měnící se době

27. 01. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 519x

Prograin – Zia, zavedená osivářská společnost změnila název

01. 01. 2017 Ing. Vít Procházka; Prograin – Zia, s.r.o. Management Zobrazeno 432x

Investice do výzkumu a široké portfolio přípravků pomáhají BASF růst

09. 09. 2016 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 605x

Všestary 2015 ve znamení inovací v technologiích

27. 07. 2015 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 1627x

Další články v kategorii Management

detail